Lidé s minimální nebo zaručenou mzdou si od ledna polepší

Čtení na 5 minut Publikováno: 25.12.2018
Lidé s minimální nebo zaručenou mzdou si od ledna polepší

Od ledna 2019 se opět bude zvedat minimální mzda. Ta se posune ze současných 12 200 Kč na 13 350 Kč. Navýšení bude dělat 1 150 korun. A to není zrovna malá změna. Když vezmeme v úvahu i fakt, že vláda navyšuje minimální mzdu po páté v řadě, najednou se ocitneme v domnění, že ekonomice se opravdu daří a že vláda se rozhodla posunout nastavení některých podmínek zaměstnanců k lepšímu.

Minimální mzdu bere poměrně dost lidí

Sice to na první pohled nemusí vypadat jako změna pro mnoho zaměstnanců, ale z ekonomických statistik lze vyčíst, že minimální mzda se týká asi 150 tisíc zaměstnanců. Ve velkém procentu případů jde o invalidy, kteří jsou zaměstnaní v základní skupině prací určené takzvaným Katalogem prací.

Ale pozor, od roku 2007 ovlivňuje výše minimální mzdy také výši takzvané mzdy zaručené. A to už mluvíme o milionech zaměstnanců. Se změnou výše minimální mzdy souvisí také změna výpočtu některých odvozených dávek, odvodů nebo hranic maximálního příjmu (důchodu), ze kterého se neplatí daň z příjmu. Prostě: změn bude dost. Teď se pojďme na situaci podívat podrobněji.

Proč poroste minimální mzda?

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zdůvodnila růst minimální mzdy motivací zaměstnanců: „Pracovat se musí lidem vyplatit. Není možné, aby lidé, kteří chodí do zaměstnání, měli existenční problémy a museli brát sociální dávky. Ekonomika je ve velmi dobré kondici. Výkon české ekonomiky dosahuje na 70 procent té německé, ale naši zaměstnanci vydělávají jen přibližně 30 procent německých mezd. Proto jsem navrhovala ještě rychlejší růst minimální mzdy, než na jakém jsme se v rámci koalice dohodli. Zvyšování minimální mzdy má pozitivní dopad nejen na 150 tisíc českých zaměstnanců, kteří ji pobírají, ale i na ostatní pracující, neboť celkově zvyšuje tlak na růst mezd.“

Do budoucna se chystají další nárůsty minimální mzdy, přičemž ministryni jde hlavně o to, aby „růst platů a mezd byl pravidelný, jednoduše a včas předvídatelný a bez výrazných výkyvů“. To je pro ekonomiku velmi cenné. Není nic lepšího než jistota v nastavených podmínkách.

V budoucnu se třeba poroste automaticky

Vláda se možná pokusí o zavedení automatické valorizace minimální mzdy, která by vycházela z procentního podílu na průměrné mzdě. Nastavený podíl bude ještě o více než deset procent vyšší, než je v současnosti, konkrétně rovných 50 procent.

Zda se podaří prosadit takto průlomové a motivační opatření, to se musíme chat překvapit. Každopádně, pokud by k němu došlo, zvyšoval by se poměr minimální a průměrné mzdy postupně, po dobu několika let. Skokové zvýšení by udělalo mnoho zlé krve mezi zaměstnavateli. Už nyní spousta zaměstnavatelů protestuje proti navyšování mezd jejich zaměstnancům. A to i přes fakt, že české firmy mají mnohem vyšší podíl zisku, než je tomu i firem v západních zemích Evropy.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Minimální hodinová sazba bude téměř 80 Kč

V současnosti je minimální hodinová sazba 73,20 Kč Ta se posune na 79,80 Kč. Poměrově je současná minimální mzda na úrovni 38,2 procenta průměrné mzdy, od ledna 2019 se dostane na 39,3% průměrné mzdy. Podobně vysoký poměr mezi průměrnou a minimální mzdou jsme měli naposledy v roce 2006, ale tehdy ještě neexistovala takzvaná zaručená mzda. Zaručená mzda je nově vytvořený institut, který byl do našeho systému zaveden novým zákoníkem práce.

Zaručená mzda stoupne o 2 300 korun

A co tedy jde? Zaručená mzda je mzdou, která je zaměstnanci zaručena v určité výši v závislosti na tom, v jaké skupině prací zaměstnanec působí. Skupin prací je celkem 8, přičemž první skupina je ta s nejméně náročnými pracemi, kde zaměstnanci berou pouze minimální mzdu.

Osmá skupina je na opačné straně spektra, pracují zde lidé pohybující se na finančních trzích, plánující celé finanční a marketingové kampaně, lidé pracující ve specializovaných oborech. V 8. skupině je zaručená mzda minimálně ve výši dvojnásobku stanovené minimální mzdy, tedy od ledna 2019 to bude 26 700 Kč.

Nárůst v osmé skupině prací dle Katalogu je oproti současnosti o 2 300 korun. V ostatních skupinách je zaručená mzda ve výši mezi těmito dvěma hranicemi, tedy i navýšení se pohybuje od 1 150 do 2 300 Kč. Zaručená mzda se přitom netýká pouze zaměstnanců veřejné sféry, ale i lidí ve firmách, Zákoník jí dal univerzální platnost.

Co ještě bude ovlivněno růstem minimální mzdy?

Minimální mzda je základem pro výpočet mnoha dalších ekonomických záležitostí. Například výše minimálních záloh na odvody na zdravotní pojištění, od ledna se bude platit 1803 korun. Nebo i maximální výše daňové slevy za umístění dítěte do školky, kdy se maximum posune na 13 350 Kč.

Dále se zvýší hranice ročních příjmů poplatníka pro vznik nároku na daňový bonus. Nárůst bude na 80 100 Kč. Lidé evidovaní na úřadu práce si budou moci od ledna 2019 přivydělávat 6 675 korun měsíčně, aniž by jejich výdělek kolidoval se statutem nezaměstnaného. Navýšení nastane i u limitu pro osvobození důchodu od daně z příjmů. Ten bude od ledna posunut na 480 600 Kč.

Komentáře