Ke které polovině Čechů patříte - k té se životní pojistkou anebo bez ní?

Datum publikování: 31.08.2017
Ke které polovině Čechů patříte - k té se životní pojistkou anebo bez ní?

Ano, podle průzkumů je na životě pojištěna pouze asi polovina Čechů. Do pojištěné poloviny spadají, a dalo by se to i předpokládat, zejména lidé s vyššími příjmy. Těm totiž zůstává z výplaty dost na to, aby měsíčně platili právě i své životní pojištění a pojištění svých dětí. Jenže…

Nízké finanční rezervy jsou velkým rizikem při nemoci a úrazech

Právě lidé s nízkými příjmy jsou těmi, kdo je výpadkem příjmů ve vážné nemoci anebo po větším úrazu více ohrožen. Průzkum mezi lidmi dokonce zjistil, že mnoho Čechů dokonce ani nezná hlavní smysl životního pojištění

Lidé s příjmy vyššími, kteří si dokáží dělat každý měsíc finanční rezervu, mohou totiž v nemoci či po úraze po nějakou dobu čerpat právě ze svých úspor. Kdežto u lidí s příjmy nižšími, kteří si finanční rezervy netvoří, to v podstatě možné není.

Pojistné plnění se neodvíjí od výše příjmů

Češi často zapomínají i na to, že výše pojistného plnění, tedy toho, co vám pojišťovna zaplatí, se vůbec nevztahuje na jejich příjem (na rozdíl od nemocenské). Vše závisí pouze na pojistné události (nemoc, úraz), jejích následcích, výši placeného pojistného a v neposlední řadě také na typu smlouvy s pojišťovnou.

Je ještě potřeba si dávat pozor na výluky z pojištění, u životního pojištění budou spojeny se zdravotním stavem klienta při podpisu smlouvy, s rizikovostí práce, kterou dělá, s rizikovými sporty.

Jak konkrétně průzkumy dopadají?

Průzkumy, které si zadávají pojišťovny u agentur zabývajících se průzkumy mezi veřejností, většinou v oblasti životního pojištění dopadají podobně. Okolo 47% Čechů nemá životní pojistku a ani se o ni nesnaží, protože v jejím uzavření nevidí žádné pozitivum. Někteří by ji i rádi uzavřeli, ale nezbývají na ni finanční prostředky.

Největší podíl nepojištěných Čechů je tedy, logicky, mezi lidmi s příjmy do 20 tisíc korun měsíčně, a to dokonce něco přes 60 %. Málokdo také má více než jednu pojistku – životní pojištění je opravdu nákladnější, proto si vystačíme s jednou pojistkou. Pouze 7 % dotázaných lidí mělo životní pojistky dvě, případně životní pojistku zakombinovanou s jiným rizikovým pojištěním.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Životní rizika (smrt, úraz, vážná nemoc) si připouštějí hlavně starší lidé

Necelá čtvrtina lidí podle výše zmíněného průzkumu dokonce ani neví, jaká nejvýznamnější rizika spadající pod životní pojištění, dokáží vážně ohrozit jejich výdělky. Hrozby si podle průzkumů nejméně uvědomují zejména mladí muži.

Namátkou zde připomeňme, že v oblasti rizik ohrožujících naše příjmy jde zejména o následky úrazu spojené s pracovní neschopností – někdy i doživotní, následky vážné nemoci, která může vést k invaliditě anebo až smrti, anebo úmrtí následkem úrazu, například při autonehodě. Díky životní pojistce mohou být na poměrně dlouhou dobu zajištěni nejen samotní lidé, co byli pojištění, ale i jejich blízcí příbuzní – to zejména v případě úmrtí. Pokud žádné pojištění není, nastává pro jednotlivce i rodinu ekonomická katastrofa.

Naopak, nejvíce si životní rizika, která ohrožují příjmy, uvědomují lidé nad 45 let, s vysokoškolským vzděláním a vyššími výdělky. V největší míře s sebou toto uvědomění nesou životní zkušenosti, ale také možnost odkládat část příjmů právě na životní pojištění.

Co lidi nejvíce vede k uzavření životního pojištění?

Jde zejména o rizika vážných nemocí, jakými je rakovina nebo nemoci srdce a oběhové soustavy, které, coby civilizační choroby, dokáží kosit i mezi třicátníky. Více než třetina Čechů si životní pojistku uzavírá právě pro riziko vážných chorob, dlouhodobé pracovní neschopnosti anebo invalidity.

Jedním z důvodů, proč se uzavírá životní pojištění, je i hypotéka. Mnohé banky životní pojištění pro tento případ doporučují. A není potřeba uzavírat u té pojišťovny, která je bankou doporučena. Vybrat si můžete podle sebe. Dobře k výběru poslouží například i online srovnávač pojištění.

I narození dítěte bývá dalším impulsem k uzavření životního pojištění. Nárůst odpovědnosti vůči rodině je v tomto případě opravdu markantní a k uzavření životního pojištění přivedl více než třetinu dotázaných Čechů.

Má smysl vyšetřit i z nízkého příjmu na platby životního pojištění?

Jistě má. Důvody jsou uvedeny výše v tomto textu, ale jen celkově připomeňme, že každému z nás hrozí, že stane větší úraz, přijde vážnější nemoc anebo že zemřeme ještě v době, kdy jsou na nás manžel/manželka a děti plně finančně závislé. A právě tyto situace pomáhá řešit pojistné plnění ze životních pojistek. Jde o statisícové, až milionové částky, v závislosti na pojistné smlouvě.

Riskujeme také to, že se dožijeme důchodu, kdy nám příjmy klesnou. Ale životní náklady mnohdy tolik ne. Díky životnímu pojištění nebude výpadek příjmů tak velký.

Komentáře