Když banka nabídne výhru, otevřete si u ní účet? 74 procent Čechů ne

Publikováno: 24.04.2018
Když banka nabídne výhru, otevřete si u ní účet? 74 procent Čechů ne

Agentura STEM/MARK dělá různé průzkumy nejen v oblasti chování spotřebitelů. Ty slouží jako důležité informace pro podnikatele, banky, ale mnohdy i pro veřejné instituce. Jedním z takových průzkumů byla snaha zjistit, jak moc jsou účinné soutěže nebo věrnostní programy bank. Na kolik jsou klienti ovlivňováni akcemi bank. A jak moc jsou jim věrní? Výsledky jsou celkem překvapivé. Průzkumu se zúčastnily přes 3 tisíce lidí.

Spotřebitelské soutěže u nás moc nejedou

Celá pětina dotazovaných uvedla, že je spotřebitelské soutěže nezajímají a že se jich s velkou pravděpodobností ani nikdy nezúčastní. Výzkum také prokázal, že trh má formou spotřebitelských soutěží mírný vliv na zbylých osmdesát procent dotázaných. Když se však jedná o trh bankovní, je vliv najednou ještě mnohem menší.

Má banka šanci přitáhnout zákazníka spotřebitelskou soutěží?

Téměř tři čtvrtiny dotázaných odpověděly, že otevřít si nový účet u jiné banky je pro ně příliš odrazující podmínka k tomu, aby se zúčastnili spotřebitelské soutěže vyhlášené danou bankou. A to i tehdy, kdyby výhrou bylo auto nebo dokonce byt.

Pouze pětina z dotázaných odpověděla, že by si při naději na takovou výhru nový účet u jiné banky otevřela. Přitom ale podmínky na onom účtu nebyly součástí průzkumu. Otázkou tedy zůstává, zda by výsledek neznamenal příliš velké náklady na bankovnictví. A to je pravděpodobně i důvod, proč 74 % dotázaných odpovědělo, že ne. Kdyby otázkou bylo, zda by si lidé otevřeli účet vedený zcela zdarma a bez jakýchkoliv poplatků, odpovědi by se asi dost lišily.

Na druhou stranu je toto důležitým signálem jak pro banky, tak i pro soutěže chtivé spotřebitele. Šance na výhru je totiž poměrně vysoká. Ale pozor, vždy si před otevřením účtu spočítejte náklady na jeho vedení. Některé banky totiž v obchodních podmínkách mají stanoveno, že se účet po určitou dobu nesmí zrušit. Jinak následuje penalizace.

A co věrnostní programy?

Ani tady na tom banky nejsou o mnoho lépe. Sbírání bodů za platbu kartou a využíváním slev či jiných bankovních benefitů nás zatím moc nezaujalo. V průzkumu potvrdilo aktivní využívání věrnostních programů banky pouze okolo 40 procent dotázaných.

A jak je to s důvody neúspěšnosti věrnostních programů bank? Podle odpovědí na konkrétnější otázky z průzkumu to vypadá, že setrvačné a pohodlné jsou jak banky, tak i jejich zákazníci. Více než 25 % lidí, kteří uvedli, že věrnostní program nevyužívají, ho nevyužívají proto, že jejich banka nic podobného nenabízí.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Výsledky výzkumu věrnostních programů bankám moc nelichotí

Zda takový program banka nabízí nebo ne, to je samozřejmě nemožné dohledat. Důležitý je fakt, že tito lidé o potenciálním věrnostním programu své banky prostě zatím neslyšeli. Další desetina z účastníků průzkumu uvedla, že o programu vědí, ale nerozumějí mu. Pravidla jsou totiž příliš složitá.

Pro 16 procent dotázaných byly požadavky na splnění podmínek programu za příliš náročné. No a zbylých 40 procent z těch, co věrnostní programy nevyužívají, uvedli, že je prostě nezaujal. A to už je výsledek, který je opravdu na pováženou. Banky by tedy měly na svých věrnostních programech dost zapracovat.

Jak průzkum probíhal?

Tento průzkum dělala agentura STEM/MARK prostřednictvím svého kombinovaného panelu Dialog. Výzkum byl proveden kombinací internetového (CAWI), telefonického (CATI) i osobního (CAPI/PAPI) dotazování respondentů reprezentativního vzorku dospělé populace.

Komentáře