Jste po úraze či nemoci na pracáku?

Publikováno: 15.03.2018
Jste po úraze či nemoci na pracáku?

Jestliže jste utrpěli pracovní úraz anebo se u vás rozvinula nemoc z povolání, což mělo za následek váš odchod z práce a současný pobyt v evidenci nezaměstnaných, může se stát, že brzy budete dostávat více peněz v rámci dorovnávání do původního příjmu, který jste měli před úrazem či nemocí. Netýká se to ale všech, pouze těch lidí, jejichž bývalí zaměstnavatelé jsou pro tyto případy pojištěni u České spořitelny. Ta totiž, na rozdíl od Kooperativy, v současnosti vyplácí nižší částky. Ale vláda se rozhodla situaci urovnat.

Tři typy odškodného za úraz nebo nemoc

Jestliže se vám stane pracovní úraz, případně u vás propukne nemoc z povolání, máte nárok na tři základní typy odškodného. Zaměstnavatel vám musí nahrazovat příjem, o který vlivem těchto událostí přijdete. To je první a dlouhodobý typ odškodného. Dále vám musejí být průběžně propláceny ty léčebné výlohy, které neplatí pojišťovna, což je další typ dlouhodobého odškodného.

A v neposlední řadě je u nás schválen také nárok na náhradu za bolest a ztížené společenské uplatnění. U tohoto typu odškodnění se před dvěma lety zdvihaly vypočítané částky až čtyřnásobně, i když i toto byl velký politický boj. Teď přichází na řadu změny v oblasti dorovnávání příjmů. A také nijak jednoduše.

Česká spořitelna šetří, Kooperativa je štědřejší

Zaměstnavatelé mají podle legislativy povinnost se pojistit pro případ pracovního úrazu či nemoci u jedné ze dvou komerčních pojišťoven. Konkrétně se jedná o Českou spořitelnu a o Kooperativu. Současnost s sebou však nese poměrně velkou rozpolcenost systému výpočtu částek k dorovnávání příjmů.

U lidí, kteří jsou i po úraze či nemoci zaměstnaní, není o čem diskutovat. Náhrada představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před pracovním úrazem či onemocněním z povolání a mezi následným příjmem po zranění či nemoci. Ten zahrnuje vydělanou částku a také případný invalidní důchod. Takže částka k dorovnání příjmu se vypočte jako příjem před nemocí či úrazem mínus současný příjem. Tento rozdíl doplácejí zaměstnavatelé, ale platí jej z výše zmíněného povinného pojištění.

Současný výdělek nezaměstnaných je pro výpočet nahrazen minimální mzdou

Problém však nastává u lidí, kteří jsou na pracovním úřadě a již bez příjmu. U těch se pro výpočet dorovnání má podle zákona brát minimální mzda.

Jenže každá z pojišťoven vypočítává částky z jiné minimální mzdy. A České pojišťovně vždy vyjde částka k dorovnání (k proplacení) nižší, než Kooperativě. Čím to je? Tím, že minimální mzda není jen jedna, vyvíjí se totiž v čase. A zákon doposud nestanovil, z které doby je nutné minimální mzdu pro výpočet brát.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Aktuální minimální mzda nebo minimální mzda v den nástupu na pracák?

Česká spořitelna přistupuje k výpočtu rozdílu v příjmech, které je potřeba poškozenému člověku dorovnat, poměrně skoupě. Za základ totiž bere vždy aktuální minimální mzdu, která se však v poslední době několikrát navyšovala.

A tak výsledné částky k dorovnání, tedy příjem ze zaměstnání před úrazem či nemocí mínus minimální mzda, vycházejí u České spořitelny čím dál nižší. Kooperativa je k lidem přívětivější, protože bere pro výpočet tu minimální mzdu, která byla stanovena v den, kdy poškozený člověk nastoupil na úřad práce.

Výpočet Kooperativy je samozřejmě logičtější, protože i mzda, do které je dorovnáváno, se stále bere ta, kterou měl dotčený před ztrátou zaměstnání vlivem úrazu či nemoci. A ta se, na rozdíl od minimální mzdy, už nijak v čase nemění.

Novela zákoníku práce konečně stanoví pevná pravidla

K  závěru, že je správné brát pro výpočet k dorovnávání příjmu tu minimální mzdu, která byla aktuální v den nástupu poškozeného na úřad práce, došla i vláda. Poslanecká sněmovna podobnou úpravu navrhovala již dříve, ale nebyla komplexní. Nicméně se dá předpokládat, že ani Sněmovna nebude proti.

Vláda začlenila tento návrh do novely zákoníku práce, kam zakotvila právě výpočet částky k dorovnávání příjmů lidem, kteří jsou po úraze nebo při/po nemoci z povolání nezaměstnaní.

Ministerstvo práce a sociálních věcí by si přálo, aby se novela projednávala ve Sněmovně zrychleně, aby ji šlo schválit při prvním čtení. V takovém případě by totiž mohla nová pravidla platit už od poloviny tohoto roku. Pokud se novela bude projednávat standardním způsobem, začne platit až v příštím roce.

Změnu potřebují i valorizace a zákon o úrazovém pojištění

I náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících, se od roku 2005 valorizují. Avšak jen málo odrážejí růst mezd. Přitom jde o náhrady výdělků, které by lidé mohli mít, kdyby se nebyli zranili nebo kdyby nebyli onemocněli. Celou problematiku pracovních úrazů, nemocí a náhrad za ně, která je teď nešikovně roztříštěná do vyhlášek a nařízení vlády, se chce v budoucnu pokusit sjednotit nový zákon o úrazovém pojištění.

Komentáře