Jste OSVČ? Nejpozději od března si připlatíte na sociálním pojištění

Čtení na 5 minut Publikováno: 25.10.2018
Jste OSVČ? Nejpozději od března si připlatíte na sociálním pojištění

Minimální zálohy na sociální pojištění se zvýší, a to téměř o dvě stovky. Nejzazší termín, kdy je nutné začít zvýšené zálohy odvádět, je v měsíci, kdy se podává přehled o příjmech a výdajích. Tedy březen. Jak to v roce 2019 bude s platbami OSVČ, které vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost?

Čeká nás největší meziroční nárůst zálohových plateb na sociální pojištění

Ekonomika roste, průměrné mzdy s ní. Minimální měsíční zálohu na sociální pojištění musí platit každá osoba samostatně výdělečně činná, pokud vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako svou činnost hlavní.

Měsíční záloha musí být Okresní správě sociální zabezpečení zaplacena vždy nejpozději do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. A právě minimální povinně placená částka v podobě zálohy na sociální pojištění se bude od nového roku zvedat o největší skok za celou novodobou historii.

Jak se počítá minimum odváděné na sociální pojištění?

Minimum pojistné částky odváděné jako záloha na sociální pojištění se odvíjí vždy od průměrné mzdy, kterou vypočte Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Minimální záloha pak činí 29,2 procenta ze čtvrtiny stanovené průměrné mzdy.

Samotná průměrná mzda se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného za rok 2017 a příslušného přepočítacího koeficientu, který je ministerstvem také stanoven. Pojďme na konkrétní čísla:

  • vyměřovací základ za rok 2017 byl stanoven na 30 156 korun
  • přepočítací koeficient, kterým se vyměřovací základ násobí, je pro rok 2019 určen na 1,0843
  • ze součinu vzniklá průměrná mzda roku 2018 je tedy 32 699 korun (30 156 x 1,0843)
  • minimální měsíční záloha v roce 2019 bude 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy roku 2018, tedy 32 699 x 0,25 x 0,292
  • to je celkem 2 388 korun
HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Nárůst téměř o 200 Kč

Oproti minimálním zálohám, které OSVČ platí na sociální pojištění v roce 2018, se jedná o nárůst o 199 Kč. V novodobé historii je to největší meziroční nárůst. Stejně jako růst ekonomiky je teď nejstrmější. A růst průměrné mzdy také. Proto se musíme připravit i na odvádění vyšších záloh.

Navýšeno od března

Pokud podnikáte na hlavní činnost již letos, navýšení se na vás bude vztahovat nejpozději v měsíci, kdy se podává přehled o příjmech a výdajích. To znamená v podstatě v březnu. Pokud ale podnikání na hlavní činnost budete zahajovat teprve v lednu 2019, budou se na vás vyšší minimální zálohy vztahovat hned od začátku roku.

Jste OSVČ na vedlejší činnost? Hlavní břemeno stále ponese zaměstnavatel

Pokud jste také OSVČ, ale pouze na vedlejší činnost, takže máte pro hlavní činnost svého zaměstnavatele, je situace jiná. Nemusí být totiž dodržen minimální vyměřovací základ. Záloha na sociální pojištění má odpovídat skutečně dosaženému hrubému zisku.

A pokud je zisk nízký, tak se sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí vůbec. Hlavní břemeno odvodu záloh na sociální pojištění v tomto případě nese zaměstnavatel. Vy pouze doplatíte (nebo nedoplatíte) rozdíl podle skutečného hrubého zisku.

Komentáře