Jak ušetřit na povinném ručení?

Publikováno: 21.11.2017
Jak ušetřit na povinném ručení?

Jenže to se lépe řekne, než udělá, pomyslíte si. Je fakt, že ještě před několika lety by to byl úkol náročný, ale v současné době není srovnávání cen povinného ručení od různých poskytovatelů nejmenším problémem. Stačí najet na webovky online srovnávače a vše máte jako na dlani. A jak je to s výpověďmi povinného ručení, to vám hned prozradíme.

Od sjednání máte na výpověď dva měsíce

Jakmile smlouvu o povinném ručení podepíšete, můžete ji během dvou měsíců vypovědět bez udání důvodu. Ale tady pozor, dvouměsíční lhůta se vztahuje na datum podpisu, nikoliv na datum počátku platnosti smlouvy!

Výpovědní lhůta je v tomto případě dlouhá osm dní a začíná běžet doručením výpovědi pojišťovně, nikoliv vaším podáním na poštu. Výpověď napište například následujícím způsobem: „Podle platných ustanovení dohodnutých v pojistné smlouvě vypovídám toto povinné ručení ve lhůtě 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy“.

V tomto termínu může vypovědět smlouvu i pojišťovna vám.

Vypovědět bez udání důvodu můžete i šest týdnů před výročím

Povinné ručení se podle zákona sjednává na dobu jednoho roku. A pak už se jen prodlužuje. Pokud jej nevypovíte, prodlužuje se automaticky. Takže když chcete přejít k pojišťovně, kde je povinné ručení výhodnější, tu současnou pojišťovnu musíte se svým rozhodnutím obeznámit do šesti týdnů před výročím pojistky. Výročí smlouvy najdete na své zelené kartě.

Pokud se s posláním výpovědi opozdíte, je neplatná. A pozor, neplatí datum odeslání poštou, ale datum doručení pojišťovně. Proto zasílejte vždy doporučeně, aby na poště byl doklad o tom, kdy váš dopis dodala.

Do výpovědi nemusíte uvádět žádný důvod. Stačí zase jen napsat formuli: „Podle platných ustanovení dohodnutých v pojistné smlouvě vypovídám toto povinné ručení ve lhůtě 6 týdnů před koncem pojistného období“.

Když oznámíte pojistnou událost, máte na výpověď tři měsíce

Tady také nemusíte mít jiný speciální důvod k výpovědi. Stačí jen pojistná událost. Takže když ji oznámíte a do tří měsíců zjistíte, že chcete raději k jiné pojišťovně, napíšete výpověď. Doručit ji ale musíte vy anebo pošta právě do oněch tří měsíců od oznámení pojistné události. Vypovědět samozřejmě můžete jen tu smlouvu, která se pojistné události týká.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Do výpovědi pak napíšete, že „V souladu s legislativou ukončujete smlouvu o povinném ručení z důvodu pojistné události“. A nebuďte překvapení, když náhodou v tomto termínu vypoví smlouvu pojišťovna vám. Také na to má podle zákona plné právo. Výpovědní lhůta je měsíční.

Důvodem k výpovědi může být změna pojistného

Jestliže pojišťovna během trvání pojistné smlouvy změní pojistné, tedy částku, kterou platíte na povinné ručení, můžete do jednoho měsíce od ohlášení změny smlouvu vypovědět. V tomto případě je výpovědní lhůta daná datem ukončení pojištění podle toho, do kdy bylo sjednáno. Jinými slovy: pojistná smlouva zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.

Změnou pojistného však samozřejmě není změna bonusu či malusu. Jejich změny nejsou považovány za důvod pro vypovězení smlouvy. Nejedná se totiž o změnu pojistného, ale o úpravu pojistné smlouvy na základě chování klienta.

Při přechodu k jiné pojišťovně

Pokud končíte pojištění proto, že přecházíte jinam, tak jistě udělejte dvě věci. Jednak vraťte zelenou kartu (nebo ji alespoň znehodnoťte) a jednak zvažte žádost o potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění – tedy pokud byl průběh pojištění opravdu beze škod a událostí zaviněných vámi.

Když vám auto ukradnou, když ho prodáte anebo zlikvidujete

V těchto případech povinné ručení také končí. Když auto likvidujete, je tím myšleno, že ho vyřazujete z evidence registru vozidel. Při každé z těchto událostí jsou pojišťovnou vyžadovaná potvrzení trochu jiná a také data ukončení pojištění se od sebe liší.

Při krádeži musíte dobu krádeže doložit pomocí protokolu od policie, při prodeji kupní smlouvou a při likvidaci dokladem o vyřazení z registru vozidel. Doby ukončení pojištění jsou pak stanoveny podle dat uvedených na těchto dokladech.