Jak postupovat při dopravní nehodě

Datum publikování: 13.04.2017
Jak postupovat při dopravní nehodě

Účastníkem dopravní nehody se může stát úplně každý, ať již z vlastního nebo cizího zavinění.  Potom se řeší otázky, kdy se volá policie nebo jak se vyplňuje záznam o nehodě. Mnoho řidičů přitom odpovědi vůbec nezná. Důsledkem je zbytečně se zvyšující stres a nervozita na místě autonehody. Někdy dokonce vznikají konflikty. Abyste se těmto problémům vyhnuli, připravili jsme si pro vás všechny důležité informace.

Okamžité zastavení vozidla

Jakmile se stanete účastníkem dopravní nehody, jste povinni zastavit a začít celou situaci řešit. Při zastavení vozidla zapněte výstražná světla a nejlépe ještě před vystoupením z vozidla si oblečte reflexní vestu. To samé platí pro vaše spolucestující, jsou-li přítomni. Následně umístěte za vozidlo výstražný trojúhelník v souladu s dopravními předpisy.

Při pohybu na silnici myslete na vlastní bezpečí a zbytečně se nevystavujte riziku, že vás jiné vozidlo srazí. Tento princip platí i během čekání na policii nebo v průběhu vyplňování záznamu o dopravní nehodě.

​Dopravní nehoda se zraněním

Vždy se musíte přesvědčit, jestli u někoho nedošlo v důsledku dopravní nehody ke zranění. V takovém případě jste povinni zraněnému poskytnout první pomoc. Současně zavolejte rychlou záchrannou službu, přičemž její operátoři vám můžou po telefonu poradit, co v rámci první pomoci udělat. Při zranění je také vždy nutné zavolat Policii ČR, nezávisle na výši škody na vozidlech.

Kdy volat policii

Existuje hned několik situací, kdy je nutné Policii ČR zavolat k dopravní nehodě. Jedná se zejména o následující případy:

 • zranění jakékoliv osoby při dopravní nehodě
 • škoda na majetku třetí osoby
 • poškození komunikace 
 • škoda na dopravním značení
 • škoda na vozidlech přesáhne hranici 100 000 Kč (kvalifikovaný odhad řidičů)
 • účastníci dopravní nehody se nedohodli na jejím průběhu
 • při problémech s obnovením dopravního provozu

Jestliže jste účastníkem dopravní nehody v zahraničí, doporučujeme vám místní policii zavolat vždy. Jednotlivé země mají vlastní zákony, což platí i pro členské státy Evropské unie. Tím, že místní policii v zahraničí zavoláte, můžete předejít různým komplikacím. Někdy dokonce i pokutám za nesplnění zákonné povinnosti, přestože jste o ní vůbec nevěděli.

Co udělat, když není nutné volat Policii ČR

Účastníci dopravní nehody vždy musí sepsat záznam o nehodě. Ten by měl vždy obsahovat následující údaje od všech účastníků:

 • jméno, adresa, telefon 
 • SPZ a VIN
 • druh, značka a model vozidla
 • číslo zelené karty
 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno pojistitele
 • vlastnoruční podpisy účastníků autonehody

Dále je vhodné zajistit vyjádření a podpisy případných svědků nehody, včetně jejich kontaktních údajů. Samotný záznam o dopravní nehodě můžete sepsat na jakýkoliv papír, ovšem nejlepší možností je využití tzv. Evropského záznamu o nehodě.

Součástí záznamu o dopravní nehodě by měly být i fotografie poškozených aut, dalších škod a celé události. Dále nezapomeňte na nákres jednoduchého plánku dopravní nehody.

​Odstranění nepojízdného vozidla ze silnice

Jakmile se účastníci dopravní nehody dohodnou, vyplní a odsouhlasí o ní záznam, můžou odjet.  Ovšem jestliže byla k dopravní nehodě zavolána policie, je nutné se řídit instrukcemi dopravních policistů.

V případě, že technický stav neumožňuje s havarovaným vozidlem odjet, je potřeba ho odstranit ze silnice. Za tímto účelem jsou k dispozici asistenční služby, které vozidlo odtáhnou nebo naloží a odvezou. Tato asistence je velmi často poskytována jako součást povinného nebo havarijního pojištění. Pokud to není váš případ, buďte při výběru odtahové služby obezřetní. K  nehodám často přijíždějí různé firmy bez vašeho zavolání, přičemž jejich podmínky nemusí být zrovna výhodné.

Informování pojišťovny

S nahlášením pojistné události vaší pojišťovně zbytečně neváhejte. Mělo by k tomu dojít co nejdříve. Vhodný postup si můžete zjistit osobně na pobočce, telefonicky na informační lince pojišťovny nebo písemným dotazem prostřednictvím emailu. Ovšem většina pojišťoven má pro tyto účely na svém webu konkrétní návod, včetně kontaktních formulářů, do kterých lze přiložit potřebné dokumenty a fotografie.