Jak na příspěvek na živobytí v roce 2018? - 2. díl

Publikováno: 29.03.2018
Jak na příspěvek na živobytí v roce 2018? - 2. díl

I v roce 2018 se může kde kdo dostat do hmotné nouze.  Stačí výpadek příjmů na pár měsíců, nájemní bydlení, doplatky za energie, a hmotná nouze je na světě. Jde o situaci, kdy vám po zaplacení nákladů na bydlení už nezbývají peníze na obyčejný život. Naštěstí v takové situaci můžete získat od českého státu například příspěvek na živobytí. Jen o něj musíte sami požádat. Kde, jak? A kdy na něj máte nárok?

Jak na příspěvek na živobytí v roce 2018? - 1. díl

Když se nárok na příspěvek na živobytí schválí, je řada na jeho výpočtu

A počítá se poměrně jednoduše, jde pouze o rozdíl mezi životním minimem a skutečným příjmem posuzovaného žadatele. Přitom se, jak už jsme zmínili, skutečný příjem vypočítává až po zaplacení nákladů na bydlení, které mohou dělat maximálně třicet procent příjmu, v Praze třicet pět.

V odůvodněných případech se však částka dorovnává pouze do tzv. existenčního minima, tedy do 2 200 Kč. Jde o případy, kdy posuzované osoby nedokáží splnit zákonem požadované podmínky. Těmi jsou aktivní přístup k řešení vlastní situace, přičemž je stanoveno několik variant aktivního přístupu.

Jde například o to, že se žadatel nechá zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, kde podléhá jistým pravidlům. Tato podmínka však platí jen pro lidi, kteří jsou prokazatelně schopní pracovat.

A logicky se podmínka aktivního přístupu tedy nevztahuje na důchodce, invalidy ve třetím stupni, rodiče dětí do 10 let, osoby s příspěvkem na péči a nezaopatřené děti. Tyto dostávají příspěvek na živobytí automaticky do výše životního minima.

Příspěvek na živobytí se po půl roce mění

I když se ke své situaci stavíte aktivně a jste evidovaní na úřadu práce, ale ani po půl roce nedojde ke změně - a vy jste stále v tzv. hmotné nouzi, nastane změna ve výpočtu příspěvku na živobytí. Automaticky se totiž začne dopočítávat pouze do výše existenčního minima.

Samozřejmě to neplatí pro lidi, kteří mají výjimku v aktivním přístupu, tedy důchodce apod. Po půl roce čerpání příspěvku na živobytí přibydou do skupiny s výjimkou také lidé, kteří čerpají podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci nebo jsou invalidní ve druhém stupni.

Situace ostatních se však dá řešit několika kroky. A ty jsou ze strany státu čistě motivační k práci a dennímu režimu. Především je potřeba se snažit o zvýšení příjmu vlastní prací. Jak?

  • přihlásit se k výkonu veřejné služby a odpracovat minimálně 20 hodin měsíčně
  • najít si výdělečnou činnost v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně
  • zúčastnit se projektů organizovaných krajskou pobočkou úřadu práce

V těchto případech totiž stát navýší příspěvek na živobytí. Jak? O 484 korun těm, kdo splní jeden ze tří výše zmíněných bodů. A to dělá 40 procent rozdílu mezi životním a existenčním minimem. Pokud žadatel bude vykonávat veřejnou službu aspoň v rozsahu 30 hodin měsíčně, zvedne se mu vyplácená částka příspěvku na živobytí o dalších 605 Kč.

Zvýšení příspěvku na živobytí po prvním půl roce se však netýká lidí, kteří dluží za alimenty, dostali výpověď ze zaměstnání pro zvlášť hrubé porušení pracovních povinností anebo byli celý kalendářní měsíc hospitalizováni.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Došlo na poukázky

Jak už jsme vás informovali dříve, ve výplatách příspěvku na živobytí došlo k zavedení poukázek. Těmi se vyplácí příspěvek na živobytí po té, co jej dostáváte minimálně půl roku. Povinně musí být v poukázkách vyplaceno 35 % příspěvku na živobytí.

Ale částka vyplácená v poukázkách může narůst až na 65 % u těch osob, u kterých je podezření, že z dávek nehradí náklady spojené s uspokojením základních životních potřeb. Ale třeba alkohol, cigarety a jiné nežádoucí komodity.

Poukázky mají podobu šeků určených k zaplacení nákupu základních životních potřeb, kam zákon řadí pořízení základních hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb, obuvi a oděvů.

Kde a jak si zažádat o příspěvek na živobytí?

Budete muset zajít na kontaktní pracoviště úřadu práce. Ta jsou v každé obci s rozšířenou působností. Zde odevzdáte vyplněnou Žádost o příspěvek na živobytí. A pak i výše zmíněný Doklad o výši měsíčních příjmů, který musí vyplnit všechny společně posuzované osoby žijící v jedné domácnosti.

Přímo na jednání s úřadem pak budete potřebovat občanský průkaz a také rodné listy dětí, které s vámi žijí v domácnosti, ale nemají ještě 15 let.

Komentáře