Jak na příspěvek na živobytí v roce 2018? - 1. díl

Publikováno: 22.03.2018
Jak na příspěvek na živobytí v roce 2018? - 1. díl

I v roce 2018 se může kde kdo dostat do hmotné nouze.  Stačí výpadek příjmů na pár měsíců, nájemní bydlení, doplatky za energie, a hmotná nouze je na světě. Jde o situaci, kdy vám po zaplacení nákladů na bydlení už nezbývají peníze na obyčejný život. Naštěstí v takové situaci můžete získat od českého státu například příspěvek na živobytí. Jen o něj musíte sami požádat. Kde, jak? A kdy na něj máte nárok?

Když se řekne „hmotná nouze“

Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi praví, že v hmotné nouzi je ten, komu jeho příjmy, sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší úrovni. Stanovena je samozřejmě i ona „nejnižší úroveň“.

Jde o tzv. životní minimum a existenční minimum. Zatímco pro rok 2018 je existenční minimum stanoveno jednotně na 2200 Kč, životní minimum má podob několik. Odvíjí se totiž od věku a role člověka v domácnosti. Částky pro rok 2018 jsou následující:

 • 3410 Kč pro jednotlivce
 • 3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti
 • 2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého
 • 1740 Kč pro dítě do 6 let
 • 2410 Kč pro dítě od 6 do 15 let
 • 2450 Kč pro nezaopatřené (studující) dítě od 15 do 26 let

Existenční minimum je finanční obnos nezbytný k zajištění jídla a ostatních potřeb umožňujících přežití. Životní minimum má ale pokrýt základní potřeby, kterými je jídlo, oblečení, ovšem i hygiena.

Zákon ale definuje i ty, kdo v hmotné nouzi nejsou

Přestože mají někteří lidé opravdu nízké příjmy, nejsou z pohledu zákona č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi v situaci, kdy by jim stát hmotnou nouzi uznal. O které lidi jde? Zákon stanoví, že v hmotné nouzi není ten, kdo:

 • prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním výdělkem;
 • nepracuje nebo nepodniká alespoň 20 hodin měsíčně, ale není ani veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Výjimkou jsou samozřejmě osoby dostávající některou z podob nárokových sociálních dávek, kterými jsou důchod starobní, důchod invalidní ve III. stupni, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, osoby pečující o osobu, která pobírá příspěvek na péči;
 • je veden na pracovním úřadě, ale bez vážných důvodů odmítl vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se účastnit rekvalifikačního kurzu,
 • si úmyslně přivodil pracovní neschopnost,
 • je osobou samostatně výdělečně činnou a nepřihlásil se k nemocenskému pojištění,
 • má uloženu sankci za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky,
 • je při nebo po trestním řízení v zabezpečovací detenci, vazbě nebo v trestu odnětí svobody.
HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Hmotnou nouzi částečně řeší právě příspěvek na živobytí

Jednou z forem pomoci lidem v hmotné nouzi je příspěvek na živobytí. Jde o pravidelnou dávku, kterou stát vyplácí těm lidem, kterým po zaplacení nákladů na bydlení nezbyde ani tzv. částka na živobytí. Onou částkou je většinou životní minimum, v některých případech se ale zohledňuje pouze existenční minimum.

Pojďme se podívat na konkrétní příklad s použitím životního minima. V rodině, kde jsou dva dospělí, jedno dospělé studující dítě a jedno dítě na druhém stupni základní školy, je životní minimum 11 410 Kč. Životní minimum se pro účely rozhodnutí o příspěvku na živobytí přitom porovnává až s těmi penězi, které domácnosti zůstanou po zaplacení přiměřených nákladů na bydlení.

A co jsou přiměřené náklady na bydlení? Ty jsou stanoveny jasně: maximem je 30 % průměrného příjmu domácnosti. Cokoliv nad tuto hranici se pro účely příspěvku na bydlení nezapočítává. Výjimku tvoří jen Praha, kde je maximum posunuto na 35 % průměrného příjmu žadatele a jeho domácnosti.

Ještě se trochu čaruje i s příjmy

Pro účely rozhodnutí o příspěvku na živobytí se samozřejmě posuzují příjmy žadatele a jeho domácnosti. A jak jsme již zmínili, jde o příjmy, které zůstanou po zaplacení nákladů na bydlení. Do příjmů se v tomto případě započítává něco stoprocentně, něco částečně a něco vůbec. Buďme konkrétní. Započítává se:

 • sedmdesát procent příjmů ze zaměstnání (a jiné závislé činnosti) a podnikání;
 • osmdesát procent příjmů z nemocenských dávek (mateřské, nemocenské, ošetřovného), z podpory v nezaměstnanosti nebo příjmy z důchodů;
 • sto procent z příjmů z pronájmu, rodičovského příspěvku, přídavků na děti nebo z výživného;
 • nula procent, tedy nic, z doplatků na bydlení, příspěvku na bydlení a některých mimořádných jednorázových dávek, které byly úřadem dříve přiznány.

Doložení příjmů je na vás

Ale úřad si je samozřejmě prověřuje. Příjmy se dokládají pomocí formuláře, který nese název Doklad o výši měsíčních příjmů. Příjmy se dokládají za poslední tři měsíce. Pokud vás žije v domácnosti více, je nutno doložit příjmy všech společně posuzovaných osob. Proces je nutno opakovat každé tři měsíce, aby stát mohl zjistit, zda u žadatele hmotná nouze stále trvá.

Výjimku v období dokládaných příjmů tvoří situace, kdy se dostanete do hmotné nouze proto, že vaše příjmy klesly znenadání, náhle. V takovém případě se posuzuje jen ten měsíc, ve kterém k nenadálému poklesu došlo.

Hmotná nouze je také o majetku

V případě posuzování hmotné nouze a nároku na příspěvek na živobytí se úředníci neopomínají zajímat i o majetek žadatele a jeho domácnosti. Tedy nemovitost, auto, vnitřní vybavení bytu. Totiž cokoliv, co není potřeba k základnímu přežití, je nutno nejdříve prodat.

Takže například sušička vám pravděpodobně doma nezůstane. Budete ji muset prodat, čímž zvýšíte svůj příjem a na přiznání dávky si další minimálně měsíc počkáte. Ale auto, pokud jej prokazatelně používáte k cestám do práce nebo k lékaři, si ponechat můžete. A do soupisu majetku určeného k celkovému posouzení nároku pak zahrnuto nebude.

Komentáře