I vašemu dítěti se může stát naprosto cokoliv. Lépe s tím počítat a dítě pojistit

Čtení na 5 minut Publikováno: 17.01.2019
I vašemu dítěti se může stát naprosto cokoliv. Lépe s tím počítat a dítě pojistit

Dítě sice není výdělečně činný člověk, takže když se zraní či onemocní a bude muset podstupovat léčení, o žádné příjmy nepřijde. Ale o příjmy přijdete vy, rodiče. A také nastane doba vysokých výdajů spojených s různými léčebnými procesy, protože jak víme, české zdravotní pojišťovny jsou na platby poměrně skoupé. Hlavně u vzácných nemocí nebo u léčení a rehabilitací větších úrazů.

Moje dítě a vážná nemoc nebo úraz?

Přemýšlet o tom, že se vašemu zlatíčku může stát něco ošklivého, to je neskutečně bolestné, spousta rodičů se tomu proto vyhýbá. Ale život je krutý. A osudové rány se nevyhýbají ani dětem. Někdy dokonce ani miminkům. A tak se raději vzchopme a pojistěme naše ratolesti, dokud je čas.

V léčení jim to sice nepomůže, ale pomůže to nám, rodičům, abychom mohli po dobu léčení být s našimi dětmi a podporovat je, nikoliv nahánět alespoň pár drobných za hodiny strávené v práci, a ještě se u toho bát vyhazovu, protože zaměstnanec s nemocným dítětem je přece neperspektivní.

Ve výsledku vhodně zvolené pojištění pomůže přece jen i našim dětem, a to hlavně psychicky, díky tomu, že budeme moci být s nimi a pomůžeme jim překonávat útrapy léčení nebo rehabilitace.

Životní pojištění je základ

Když se podíváte na rozhovory s pojišťovacími odborníky, všichni se shodnou na tom, že životní pojištění je základ. Je to komplexní produkt, který dokáže finančně pokrýt širokou škálu různých životních a zdravotních rizik.

Běžnou součástí životního pojištění jsou i asistenční služby, které právě mají usnadnit dobu léčení, rehabilitace a rekonvalescence pojištěného. Že se v pojištění nevyznáte a netušíte, co je vlastně ono životní pojištění? Podívejte se do našeho Slovníku pojištění.

Zaměřme se na dlouhodobé dopady

Pojišťovat má smysl hlavně dlouhodobé dopady osudových ran. Krátkodobé léčení nás nebude stát mnoho sil ani materiálních prostředků. To dlouhodobé však už ano. Třeba zlomené prsty ze sportovního zápasu nebudou fungování rodiny po finanční stránce nijak ohrožovat. Dítě bude i během léčení chodit do školy a rodina „pojede“ jako obvykle.

Horší to však bude s větším úrazem z autonehody, který možná bude mít i trvalé následky. Nebo s projevem vážné choroby, která může být spojena i se ztrátou soběstačnosti. V těchto případech už musí jeden z rodičů odejít ze zaměstnání. A ten druhý často není schopen uživit celou rodinu, a ještě pokrýt zvýšené výdaje spojené s léčbou a rehabilitací.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Co nechat u dítěte pojistit vždycky?

Abyste maximalizovali krytí závažných životních rizik, ale přitom minimalizovali pojistné, je vhodné pojistit tato tři rizika:

  • trvalé následky úrazu
  • závažná onemocnění
  • ztrátu soběstačnosti

Rodiče pak často dostávají nabídky na pokrytí pobytu v nemocnici, což také patří k části životní pojistky, která se opravdu ještě vyplatí. Denní odškodné za léčení úrazu je další kategorie, nad kterou rodiče často uvažují, ale zde je nutné si uvědomit, že sice krátkodobě přinese jakési finanční prostředky, když se dítěti stane i menší úraz, ale jde o jednu z nejdražších položek pojištění. A ve výsledku není vyplácená částka nijak vysoká.

Že na pojištění dítěte nezbývají peníze? Tak pojistěte alespoň živitele rodiny!

Je celkem jedno, zda je v roli živitele muž nebo žena. Pojištěn by měl být vždy ten, kdo nosí domů více peněz, a jehož výpadek v příjmech by měl v rodině tedy i větší dopad. Lepší je situace, kdy jsou pojištěni oba rodiče, aby se mohla rozumně řešit i situace, kdy jeden zůstane doma pečovat o toho druhého. Ideální je samozřejmě stav, kdy jsou pojištěni jak rodiče, tak děti - a to na základní tři rizika, která jsme uvedli výše.

Parkour? Můžete odejít bez pojistného plnění

A ještě zmiňme, že v souvislosti s úrazovým pojištěním je u pojišťoven aktuální změna pojistných podmínek v případě parkouru. Jde o sport, kdy zejména děti nebo mladí lidé provozují takzvaný neřízený běh přes překážky. Jde o adrenalinovou záležitost plnou rizik a úrazů.

A tak i pojišťovny už začaly s parkourem pracovat jako s adrenalinovým sportem. Proto když dítě parkour provozuje, musíte to pojišťovně oznámit předem. Budete platit vyšší pojistné. A pokud ne, následky úrazu z parkouru mohou zůstat nepokryty nebo zde bude pojistné plnění kráceno. A to významně.

 

Komentáře