I povinné ručení bude zdražovat

Publikováno: 30.11.2017
I povinné ručení bude zdražovat

V současnosti řidiči za povinné ručení platí v průměru 2764 Kč. Každoročně se stane více než 250 tisíc pojistných událostí, ze kterých plyne nárok na plnění z povinného ručení. Z toho u cirka 10 tisíc případů ročně se stanou i škody, kde jsou zároveň uplatňovány zdravotní nároky.

Segmenty povinného ručení

Pojišťovny mají povinné ručení rozděleno do segmentů. Například podle způsobu užití na auta firemní, nákladní, soukromá, dále pojišťovny dělí povinné ručení dle věku majitele vozu, bydliště, bonusu/malusu anebo podle objemu či výkonu motoru.

Některé pojišťovny již zavedly dělení i podle počtu najetých kilometrů, chystají se i frekvence a rozsah přestupků a vybavenost vozidel asistenčními systémy.

Ne všechny segmenty pojišťovnám vydělávají

V jednotlivých segmentech mají pojišťovny různou výdělečnost anebo ztrátovost. Například v segmentu těch řidičů, co způsobují škody opakovaně, je technická ztráta dle informací České asociace pojišťoven až 17 %. U firemních aut je pak ztráta 19 % a u nákladních vozů s tahači dokonce i 42 %.

Průměrné pojistné od loňského roku kleslo

Trh na pojišťovny docela tlačí. Proto i průměrné pojistné zaznamenalo od loňského roku dokonce pokles. Sice jen o 0,6 %, ale stále je to pokles. Cena povinného ručení je již delší dobu víceméně stejná.

Občanský zákoník umožňuje vyšší pojistná plnění

Od ledna 2014, kdy začal být účinný nový občanský zákoník, je možné vyplácet vyšší pojistná plnění. A to zejména tam, kde součástí škodní události byl i úraz. Roční náklady na léčení se od té doby zdvihly z cirka 700 milionů korun na téměř jednu miliardu. A u vyplácení pojistného plnění u zdravotních potíží s trvalými následky se částka zdvihla z jedné miliardy na 1,3 miliardy Kč.

Narostly i částky vyplácené z důvodu ztíženého společenského uplatnění a u odškodnění bolesti. Tady se největší nárůst také očekával. Náklady na pojistná plnění v případě odškodnění bolesti narostly téměř trojnásobně a u ztížení společenského uplatnění jsou od roku 2014 v podstatě dvojnásobné.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Povinné ručení neplatí všichni majitelé vozu

Ano, i to se u nás děje. Přestože povinnost zaplatit pojištění na auto v podobě povinného ručení je daná zákonem, ročně bourá cirka 2.500 nepojištěných aut. I proto se zvažuje obnovit povinnost řidičů, kteří neplatí povinné ručení, platit do Garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

Technická ztráta již několik let

Technická ztráta pojišťoven v oblasti povinného ručení trvá v podstatě již od roku 2013. A každoročně se zvyšuje. Velká část ztráty je jistě způsobena hospodařením pojišťoven, část ale nelze upřít ani občanskému zákoníku a ani neplatícím majitelům vozů. Jisté je, že tato situace není dlouhodobě udržitelná.

Zdražení se asi nevyhneme. Ale nepůjde o nic velkého

Výše zmíněné důvody vedou pojišťovny k tomu, aby postupně avizovaly možnost plošného zvýšení cen povinného ručení. Stejným způsobem sek této skutečnosti staví i Česká asociace pojišťoven a Česká kancelář pojistitelů.

Zdražení se dá s jistotou očekávat v nejvíce ztrátových segmentech, jako jsou nákladní vozy s tahači. Pojišťovny jistě zapracují i na nové segmentaci tak, aby i ti, kdo se někdy opozdili se zaplacením pojistného, se ocitli v rizikové skupině a byli nuceni platit vyšší pojistné. Nárůst cen čekejme zejména tímto směrem.

Minimální zdražení čekejme u těch pojišťoven, které se, více než na cenu, orientují na tržní podíl. Konkurenční boj je poměrně velký a například online srovnávače jej ještě přiostřují. Přináší totiž klientům okamžité srovnání povinného ručení napříč trhem. A tak pojišťovna, která se značně odlišuje cenou, nemá mezi ostatními mnoho šancí. U tohoto typu pojištění jistě ne.

Komentáře