Honička za přiznáním a zaplacením daně se odkládá, EET v podstatě také

author Lenka Rutteová Čtení na 5 minut Publikováno: 31.03.2020
Honička za přiznáním a zaplacením daně se odkládá, EET v podstatě také

Librační balíček byl z velké části schválen vládou v pondělí 16. 3. 2020. Jeho obsahem je mimo jiné posunutí data odevzdání daňového přiznání, prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně. Ovšem se spuštěním další fáze EET vláda hýbat nechce, dopřeje však živnostníkům tříměsíční odklad sankcí, de facto tedy odklad povinnosti s EET začít. Pojďme se na Liberační daňový balíček podívat podrobněji.

Návod pro poplatníky

Vše teď bude trochu komplikovanější, nicméně jsou na stránkách Finanční správy dostupné podrobné informace, zejména návod pro poplatníky, který srozumitelně provede daňové poplatníky tím, jak mají v nejbližších měsících postupovat.

Například identifikovaným osobám, které mají podávat souhrnné hlášení DPH za únor a nevyužívají čistě elektronickou cestu (nemají elektronický podpis), stačí poslat potvrzení o souhrnném hlášení doporučeně na adresu finančního úřadu v kraji, ve kterém bydlí (nikoliv na kontaktní místo, ta teď zejí prázdnotou). Tento postup pro identifikované osoby byl konzultován s Finančním úřadem v Pardubicích.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Základní opatření Liberačního daňového balíčku

Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo Liberační daňový baliček s těmito šesti základními opatřeními.

1. posun podání přiznání k dani z příjmů o 3 měsíce

Vláda sice nemůže jen tak změnit nejzazší termín přiznání daně z příjmů, to by byl velký a zbytečný zásah do Zákona o daních z příjmů. Může ale prominout pokuty za nedodržení termínu, což legislativní změnu nevyžaduje. A také se tak stane, prvním opatřením balíčku je totiž plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejpozději do 1. července 2020. Prokazovat důvody související s koronavirem neubude nutné, jde o plošné opatření.

2. větší zpoždění s tvrzením daně a s kontrolním hlášením

Pak je tu ještě prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. Tady už se koronavirus, respektive jeho dopady, prokazovat musí, jde totiž o delší než tříměsíční zpoždění a individuální žádosti. Týká se všech daní spravovaných orgány podřízenými Ministerstvu financí a všech daňových subjektů (fyzických osob i podnikatelů).

3. posun podání kontrolního hlášení v roce 2020

Třetím opatřením je plošné prominutí druhé pokuty ve výši 1 000 Kč za nepodání kontrolního hlášení v roce 2020, opět bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. V podstatě jde opět o posunutí termínu podání. Běžně je ze zákona promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč, nyní se přidává i druhá, opatření je spojeno s DPH.

4. individuální posun kontrolního hlášení v roce 2020

Generální finanční ředitelství plánuje upravit pokyny v této oblasti tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení v tom případě, kdy bude prokázána spojitost s koronavirem .

5. prominutí správních poplatků za individuální žádosti

Liberační daňový balíček obsahuje i plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo o splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do 31. července. Správní poplatek bude prominut všem, kdo individuální žádost podají a souvislost zpoždění s koronavirem prokáží.

6. Start EET se koná v původním termínu, ale pokuty zatím nebudou

Vláda se domnívá, že ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května 2020. Ale součástí Liberačního balíčku je usnesení, že Finanční a Celní správa budou při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí, že dokonce budou plnit pouze poradní funkci. Sankce se pro podnikatele, kteří se nebyli kvůli zavlečení koronaviru do ČR schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti, nekoná po tři měsíce, jinými slovy až do konce července 2020.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více