Hlídáte si důchodové pojištění?

Publikováno: 16.11.2017
Hlídáte si důchodové pojištění?

Od roku 2006 si musíme sami hlídat, že všechny „papíry“, které se týkají našeho důchodového pojištění, jsou v pořádku evidovány na České správě sociálního zařízení. Pokud nějaký doklad chybí, bude při vyřizování důchodu problém na naší straně.

Na důchod myslete i ve třiceti

I mladší lidé, kteří mají do důchodu ještě daleko, si musejí důchodové pojištění hlídat. Jak? Tak, že si čas od času požádají o výpis z evidence důchodového pojištění a zkontrolují, zda jsou všechny údaje o jejich zaměstnání, dobách zaměstnání (započtených dobách), příjmech a zaplaceném pojistném správně evidované.

Pokud by totiž některý údaj o dobách zaměstnání, o příjmu a o důchodovém pojištění v Ústřední evidenci sociálního pojištění chyběl, nastanou při vyřizování žádosti o přiznání důchodu poměrně velké a nepříjemné potíže. Vyřizování žádosti se protáhne o měsíce. A ještě bude potřeba shánět informace.

Problémům raději hned předcházejte

A přitom tomu jde předcházet právě tím, že si každý pojištěný člověk, který platí sociální pojištění, bude občas svou evidenci hlídat. Právě proto, aby se ujistil, že jeho zaměstnavatel plní svou povinnost a posílá správě sociálního zabezpečení potřebné dokumenty.

Komplikace nastávají většinou u těch zaměstnavatelů, kteří krachují, případně zcela mění strukturu nebo jsou kupováni jinými subjekty. Průběžnou kontrolou se totiž dá předejít zbytečným komplikacím. Chybějící údaje můžete nyní doplnit snadněji, než tomu bude až po letech, kdy budete žádat o důchod.

Jak si zkontrolovat své důchodové pojištění?

Velmi jednoduše. Stačí jednou do roka (to je frekvence, na kterou má každý pojištěný nárok zdarma) zaslat na ústředí České správy sociálního zabezpečení žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP).

ČSSZ, respektive její ústředí, sídlí na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5. Když do žádosti napíšete rodné číslo, příjmení, jméno, rodné jméno a adresu, na kterou chcete osobní list zaslat, brzy vám domů přijde dopis s celým výpisem vašeho sociálního pojištění. Úřad na to ze zákona má 90 dní.

Pokud máte elektronický podpis, není problém odeslat žádost elektronicky.

Na co se při kontrole údajů zaměřit?

Podle toho si zkontrolujete, zda všechny údaje správně sedí a zda váš nárok na důchod není doposud ohrožen chybou v záznamech. Sledujte, zda máte správně uvedenu: dobu studia, evidenci na úřadu práce, starší pánové i dobu vojenské služby, dále péči o dítě i údaje o výdělcích od všech zaměstnavatelů.

A také si zkontrolujte, kolik bylo na důchod na váš účet zaplaceno, ať už formou odpočtu ze mzdy nebo když jste si platili sami coby OSVČ nebo třeba ženy v domácnosti pečující o děti do určitého věku (u jednoho dítěte do sedmi let jeho věku, u dvou a více dětí do 15 let věku nejstaršího z nich).

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Nebojte se, nebudete za exota

Pokud s žádostí o výpis váháte jen proto, že si myslíte, že byste úřad zbytečně obtěžovali, tak přestaňte. Jednak jde o službu veřejnosti, kterou má úřad v popisu práce, jednak jde o vaši budoucnost.

A rozhodně nebudete jediní, kdo po úřadu tuto službu bude vyžadovat. Ročně o výpis zažádá mezi stem a dvěma sty tisíci lidí. A k jakým závěrům nejčastěji přijdou? ČSSZ na svých stránkách uvádí, že nejčastěji chybějí právě údaje od zaměstnavatelů.

Jak případné nedostatky v evidenci řešit?

Možností je několik. Nejjednodušší je varianta, kdy pojištěný má doma archivovány všechny pracovní smlouvy a nejlépe i evidenční listy důchodového pojištění, jejichž kopie má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci dát. Originály zaměstnanec podepisuje u zaměstnavatele a ten je odesílá právě na ČSSZ.

Jako doklad o zaměstnání slouží i výplatní pásky a z dob minulých také legitimace ROH s vylepenými známkami o placení příspěvků za jednotlivé měsíce. Takže i kdyby zaměstnavatel již neexistoval, z domácího archivu lze vše doplnit.

Podnikatelé by svou evidenci měli vést automaticky sami, případně u účetních firem, které si najímají. O opravu údajů je nutné požádat právě je.

Chybějící údaje o vojenské službě se dokládají buď vojenskou knížkou, nebo ji potvrdí Správní archiv Armády ČR v Olomouci. Stejné je to se studiem – středoškolské se dokládá vysvědčením, vysokoškolské diplomem. Anebo požádáte školu o potvrzení, že jste na ní studium absolvovali.

O pomoc při řešení (to je ta druhá možnost) může zaměstnanec požádat i přímo zaměstnavatele nebo okresní správu sociálního zabezpečení.

Když nejsou ani papíry ani zaměstnavatel

V takových případech je možné, aby chybějící dobu pojištění potvrdili nejméně dva svědci. Ti přitom musejí uvést, odkud mají informace potvrzující chybějící dobu pojištění. A samozřejmě musejí své prohlášení stvrdit podpisem, který ověří notář nebo i pracovník sociální správy.

Důchod nepřijde automaticky

Myslete i na to, že u nás si o důchod musí každý zažádat sám, tedy osobně u své správy sociálního zabezpečení. Může plnou mocí pověřit svého zástupce, pokud je pro něj fyzicky nemožné se na úřad dostavit. Zažádat můžete nejdříve čtyři měsíce před předpokládaným odchodem do důchodu, tedy před dosažením toho správného věku.

Pokud nastanou komplikace v podobě chybějící evidence, může se vyřizování důchodu protáhnout i o několik měsíců. A celou tu dobu budete bez příjmu. Důchod pak bude vyplacen zpětně, ale několik měsíců budete muset žít pouze ze svých úspor.