Finanční šoky způsobené nemocí, úrazem či ztrátou zaměstnání nás mohou ohrozit

Publikováno: 08.03.2018
Finanční šoky způsobené nemocí, úrazem či ztrátou zaměstnání nás mohou ohrozit

Samozřejmě, že ano! Jinak by tento text ani nevznikal. Možná to na první pohled vypadá jako něco, na co se připravit moc nedá, ale opak je pravdou. Na vše se lze připravit, jen se musí přemýšlet a předem počítat s různými scénáři. Předvídání je důležité nejen při řízení auta, ale i při řízení života.

Zabránit tomu většinou nemůžeme. Ale můžeme se přichystat

Nemoc, úraz i ztráta zaměstnání většinou patří do skupiny: „neovlivnitelné“. A také patří do skupiny událostí, které s sebou nesou nemalé finanční ztráty. U nemoci či úrazu, pokud se léčí delší dobu, si musíme vystačit jen s poměrně nízkou nemocenskou (zpočátku tedy náhradou mzdy od zaměstnavatele). Na pokrytí našich běžných výdajů to vůbec nemusí stačit.

U ztráty zaměstnání jsme 5 – 11 měsíců (podle věku) na tzv. podpoře v nezaměstnanosti, která rozhodně také vysoká není. Co tedy dělat v době, kdy jsme zdraví a zaměstnaní nebo zdraví a podnikající? /Dlouhodobou nemocí o podnikání totiž můžeme přijít/ Jak se na případnou nepřízeň osudu připravit, abychom nakonec neskončili ve finanční tísni?

Pojištění a zdravé hospodaření, to jsou mocné nástroje

Je toho dost, co potřeba dělat, abychom byli zabezpečení i v nepříznivých časech. Ale zvládne to každý, když bude trochu plánovat. Proti následkům úrazu nebo dlouhodobé nemoci je potřeba se pojistit. Na následky výpadku příjmů v době nezaměstnanosti se připravujeme průběžně, zdravým hospodařením.

Nemoc a úraz pokryjeme ze životní pojistky

Ale pozor, je nutné ji mít správně nastavenou. Krytí jen malých úrazů, případně nocí v nemocnici vám nic nevyřeší, když pak budete ještě půl roku doma v rekonvalescenci nebo když si odnesete trvalé následky neslučitelné s možností opět pracovat. Drobné úrazy jsou sice pravděpodobnější, ale tolik vás finančně neohrožují jako úrazy nebo nemoci zásadní, po nichž zůstávají trvalé následky.

Proto se vždy vyplatí sjednat životní pojištění pro případ invalidity úrazem, ale i invalidity následkem nemoci, trvalých následků úrazem a pracovní neschopnosti jak z důvodu úrazu, tak nemoci. Málokdo ví, že invalidita je u nás častěji způsobena právě nemocí. Úrazy jsou až daleko za nimi.

Před uzavřením pojistné smlouvy se důkladně seznamte s pojistnými podmínkami dané pojišťovny, především s výlukami. Abyste pak nebyli překvapení, co všechno pojišťovna neplní. Každá z nich má nastaveny podmínky zcela jinak.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Nezaměstnanost vykryjeme z rezerv a pomocí dalších úspor

Dnes je sice trh práce v nebývalé kondici, ale stejně se může stát, že budete nuceni ukončit zaměstnání. A než najdete nové, pár měsíců to zabere. Aby to finančně moc nebolelo, hospodařte zdravě už teď!

Tvořte rezervy

Snažte se každý měsíc uspořit část svých příjmů. A spořte si na oddělený bezplatný účet, kam víte, že budete sahat jen v případě nejvyšší nouze. Na spoření si můžete nastavit i trvalý příkaz, který odejde hned po výplatě, takže ani nebudete mít dost času peníze utratit dřív.

Máte v rodině více půjček? Slučte je do jedné

Když se podaří sloučit více půjček do jedné, ušetříte na poplatcích za tyto půjčky. A konsolidovat můžete i v rámci celé rodiny, včetně půjček z kreditních karet a kontokorentů.

Porovnávejte ceny

Jste si jistí, že neplatíte zbytečně vysoké částky za plyn, elektřinu, internet, telefonní tarify, televizi? I při nákupu zboží je vhodné se porozhlédnout po nejlevnější nabídce toho produktu, po kterém právě toužíte. Pokud si berete půjčku, udělejte to samé – navštivte nejdříve online srovnávač a poohlédněte se po té nejvýhodnější půjčce. Ušetřit můžete i tisíce.

Plaťte včas

Všechny faktury, účty, povinné platby. Vzniklé sankce a pokuty z prodlení jsou zbytečné náklady navíc. A týká se to i plateb na zdravotní pojištění. Takže si občas zkontrolujte, že za vás váš zaměstnavatel opravdu platí. Pokud o práci přijdete, je nutné se co nejdříve registrovat na úřadu práce. Stát za vás pak bude platit zdravotní pojištění. Pojištění sociální u nás není povinné.

Zrevidujte náklady na domácnost

Jestliže už jste v pozici nezaměstnaného, tedy váš příjem výrazně klesl, je potřeba zrevidovat měsíční výdaje vaší domácnosti. Odstraňte vše, bez čeho se obejdete, zachovejte jen výdaje nutné k přežití. Na nějakou dobu si budete muset pár věcí odepřít. Ale bude to mít i pozitivní efekt. Třeba se naučíte více spořit i do budoucna.

Komentáře