Důchodci dostanou přidáno, v průměru 900 Kč

author Lenka Rutteová Čtení na 5 minut Publikováno: 07.11.2019
Důchodci dostanou přidáno, v průměru 900 Kč

Od ledna 2020 budou čeští důchodci brát vyšší důchod. Inflace je vysoká, nejvíce podražilo zboží základní potřeby, včetně nájmů a potravin, takže je navýšení důchodů více než nutné. Navíc vláda slíbila průměrný důchod pro rok 2021 ve výši 15 000 korun. Postupně se k cíli blíží, a pokud zachová tempo navyšování důchodů, cíle bude dosaženo. Otázkou však je, kolik z důchodů zase ukrojí inflace.

Navýšení důchodů bylo již schváleno

V roce 2019 je průměrný důchod českých seniorů 13 300 Kč. Tato výše důchodu bude navýšena o 900 korun od ledna 2020. Navýšení už je schváleno i legislativně, a tak mu nic nestojí v cestě. Od ledna se lidé pobírající důchod mohou těšit na vyšší příjem. 

A netýká se to jen starobních penzistů, ale i invalidů, sirotků nebo vdov a vdovců, též příjemců výluhové penze z ozbrojených složek ČR, u kterých však navýšení dělá necelou polovinu toho, co navíc dostanou lidé pobírající důchod.

Jak bude navýšení vypadat?

Navýšení se skládá ze základní částky 151 Kč a k ní procentuálního navýšení, konkrétně o 5,2 procenta ze zásluhové části. Z toho plyne, že navýšení nebude pro každého stejné. Nejvíce si polepší lidé s vyššími důchody, a opačně. Podívejme se na konkrétní čísla.

V neposlední řadě stoupne ještě i základní výměra, a to z 3 270 Kč na 3 490 Kč. Základní výměra důchodu je pro všechny stejná a bere se jako desetina průměrné mzdy. Bývá vypočítávána z průměrné mzdy v předchozím roce a pevně stanovena pro celý kalendářní rok.

Lidé s nejnižšími důchody si polepší o cirka 700 korun, lidé s důchody průměrnými (13 300 Kč) budou brát o již zmíněných devět stovek více. A lidé s důchodem osmnáct tisíc korun dostanou o cirka 1 130 Kč více než nyní. 

Nový průměr v roce 2020

Díky navýšení se posune průměrný důchod v roce 2020 na 14 400 korun. A to už je jen krůček od plánovaného cíle pro rok 2021, tedy průměrný důchod ve výši 15 000 korun. Ještě v roce 2018 jsme byli na průměrném důchodu ve výši 12 418 Kč.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se již dříve vyjádřila, že: „Rozhodně není spravedlivé a důstojné, aby jakýkoliv senior po 35 letech poctivé práce a odvádění pojistného měl důchod nižší než 10 tisíc korun měsíčně. Těší mě proto, že schválená nadstandardní valorizace pomůže zejména těmto lidem, kteří se velmi často pohybují na hranici příjmové chudoby.“

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Původně se mělo navýšit i mimořádně

Senátoři navrhovali další mimořádné navyšování důchodů pro ty, kdo je pobírají už 25 let a víc. Tento návrh však neprošel přes schvalovací řízení Poslanecké sněmovny, druhé mimořádné navýšení pro nejstarší lidi s nejnižšími důchody se tedy nekoná. 

Na důchody půjde přes půl bilionu korun

Výdaje státního rozpočtu na důchody budou v roce 2020 poprvé nad hranicí půl bilionu korun, konkrétně se očekávají výdaje ve výši 509 miliard korun, což je v podstatě třetina rozpočtu celé České republiky. Samotné navýšení bude v roce 2020 stát státní pokladnu cirka 31 miliard korun.

Náhradový poměr to však stále nezachrání před poklesem

Co je to vůbec náhradový poměr? Jednoduše řečeno jde o poměr mezi prvním vyplaceným důchodem a poslední obdrženou čistou mzdou - z pozice jednotlivce, nebo o poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou z pohledu celé společnosti.

Náhradový poměr v České republice stále klesá, poprvé se dostal pod 40 procent již v roce 2013. Tedy od roku 2013 dostávají čeští důchodci v průměru ani ne čtyřicet procent svých předchozích příjmů ze zaměstnání nebo podnikání. 

Asi netřeba dodávat, že velkou měrou se na tom podílí skupina živnostníků, kteří na základně vlastního rozhodnutí (které bylo legálně umožněno) nepřiznávali celé své příjmy, a tak jim byl důchod vypočítán v těch nejnižších možných částkách.

České důchody jsou velmi solidární

Rozdíl mezi mzdami je na českém trhu obrovský. Ale rozdíl mezi penzemi už tak velký není. Zatímco průměrná mzda je v roce 2019 na úrovni okolo 34 500 Kč, ta mediánová (prostřední výše)dosahuje 29 200, z toho u žen jen 26 400 Kč. 

Průměrné důchody však v roce 2018 činily 12 418 korun, kdežto ten mediánový byl nižší jen o 129 korun. Dodejme ještě, že v deseti procentech nejnižších důchodů byla penze ve výši 9 204 korun, kdežto v deseti procentech nejvyšších důchodů byla penze v průměru na 15 718 Kč. 

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více

Komentáře