Do které banky bude zaměstnavatel posílat výplaty svým zaměstnancům?

author Lenka Rutteová Čtení na 5 minut Publikováno: 27.12.2019
Do které banky bude zaměstnavatel posílat výplaty svým zaměstnancům?

Někdy je to s výplatou mzdy bez problému, jindy si chce zaměstnavatel vymýšlet – stanoví zaměstnanci povinnost založit si účet u stejné banky, kterou má on. Důvod je nasnadě, převod peněz v rámci jedné banky je rychlejší a levnější. Má ale zaměstnavatel právo nařídit zaměstnanci, kde má mít zřízen účet pro zasílání výplaty, zejména pokud se jedná například o účet zpoplatněný?

Výplata mzdy na účet má jistá pravidla

Hlavní pravidlo podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, zní, že výplata mzdy na účet je věcí dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. To znamená, že jedna z těch dvou stran s vyplácením na účet vůbec nemusí souhlasit. A pokud se na účtu nedohodnou nebo pokud zaměstnanec účet u banky nemá a mít nechce, je zaměstnavatel nucen buď vyplatit mzdu v pracovní době na pracovišti (hotově) nebo ji třeba odeslat poštovní poukázkou. Vždy je nutné dodržet termín výplaty. 

Jestliže však dohoda o výplatě mzdy formou převodu na účet vznikla, je poté zaměstnavatel zákoníkem práce v § 143 odst. 1 povinován „při výplatě mzdy nebo platu, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy nebo z platu podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín.“

Účet si tedy určuje zaměstnanec, ale zaměstnavatel přece jen nemusí souhlasit 

Výše uvedená citace litery zákona de facto znamená, že zaměstnanec je ten, kdo má plné právo si určit, u které banky či záložny bude mít zřízen běžný účet a kam mu zaměstnavatel bude zasílat mzdu/plat. Zaměstnavatel musí dodržet termín výplaty, případně se zaměstnancem mít podepsanou dohodu, že mu výplata přijde se zpožděním, právě z důvodu trvání mezibankovního převodu.

Ovšem ne vždy musí zaměstnavatel bezvýhradně přijmout účet zaměstnance jako místo, kam se výplata doručí. A to zejména tehdy, když je s odesláním mzdy na účet zaměstnance spojen náklad navíc. Některé banky totiž stále chtějí za mezibankovní převody poplatek.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Zaměstnavateli dává zákoník práce i jiné možnosti způsobu doručení výplaty zaměstnanci

Pokud některá ze stran nesouhlasí, nevznikne dohoda o zasílání mzdy na bankovní účet a výplata se bude realizovat podle jiného ustanovení zákoníku práce, kde se v § 142 říká, že „Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty nebo není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.“ 

A co se týká zaměstnavatele se složitými provozními podmínkami pro výplatu mzdy nebo platu, tak podle stejného paragrafu může tento zaměstnavatel, „pokud by byla výplata obtížná nebo neproveditelná, může zaměstnanci zaslat mzdu nebo plat na své náklady a nebezpečí, a to tak, aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu.“ Typicky se tímto zasláním na vlastní náklady a nebezpečí myslí právě třeba poštovní poukázka nebo jiná kurýrní služba.

Motivují banky zaměstnavatele, aby nařídili zaměstnancům založit si účet u nich?

Zaměstnavatel může v pracovní smlouvě chtít, aby zaměstnanec měl účet u banky, dokonce i u konkrétní banky. Ovšem zaměstnanec nemusí takovou pracovní smlouvu podepsat. Bude ji připomínkovat a zaměstnavatel buď podmínky v pracovní smlouvě změní, nebo se s novým uchazečem o pozici ve firmě rozloučí. 

A proti takovému kroku je možné se odvolat, například na Inspektorát práce. Zákoník práce totiž hovoří jasně, výplata nemusí nutně proběhnout na účet, a už vůbec ne na účet vedený u konkrétní banky.

Podle slov České bankovní asociace, která pro server Měšec.cz uvedl Filip Hanzalík, náměstek výkonného ředitele a hlavního právníka České bankovní asociace, postrádá ujednání o odesílání platu na účet u konkrétní banky do značné míry praktický smysl. A to především v důsledku výrazné digitalizace bankovního sektoru. Banky totiž podle jeho vyjádření standardně provádějí stovky tisíc platebních transakcí denně, a to včetně mezibankovních převodů. Takže zkrátka není důvodu k tomu, aby zaměstnavatel vyžadoval, aby jeho zaměstnanci měli vedeny účty u jedné konkrétní banky. 

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více

Komentáře