Daň z příjmů není uvalena na všechny naše příjmy

Datum publikování: 02.02.2017
Daň z příjmů není uvalena na všechny naše příjmy

Neseme si domů formulář daňového přiznání a děsíme se toho, k čemu všemu budeme muset dohledat papíry, abychom to do daní z příjmů mohli napsat a napsané doložit?  Třeba rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku nebo pojistné plnění z prázdninového úrazu? Není třeba panikařit, mnoho druhů příjmů totiž příjmové dani vůbec nepodléhá.

Příjmy nepodléhající dani z příjmů

Nezdaňované příjmy jsou podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů rozděleny do dvou skupin – na příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmu (§3) a na příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozené (§4).

Obě skupiny nezdaňovaných příjmů do daňového přiznání ani uvádět nemusíme. Ale u příjmů od daně osvobozených nesmíme zapomínat na to, že u některých z nich je osvobození od daně podmíněno splněním zákonných podmínek.

Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů

Předmětem daně z příjmů nejsou například tyto příjmy:

 • příjmy z restitucí;
 • úvěry a zápůjčky – zde jsou však zákonem stanovené výjimky;
 • příjmy z nabytí akcií nebo podílových listů převedených z majetku státu;
 • příjmy z vypořádání společného jmění manželů;
 • příjem z odškodnění přiznaného mezinárodním soudním orgánem, případně ze spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva;
 • příjmy au-pair – pomocník v domácnosti odměňovaný stravou a ubytováním;
 • příjmy z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky;
 • příjmy zaměstnance z cestovních náhrad apod.
HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozené

Zákon osvobozuje od daní z příjmů například tyto příjmy:

 • příjmy z prodeje nemovitosti, bytů nebo nebytových prostor, opět za splnění zákonem daných podmínek;
 • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu, včetně souvisejícího pozemku – za splnění určitých podmínek;
 • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku a pokud splníme i další podmínky;
 • přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy – opět s podmínkami;
 • přijatá plnění z pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody (pokud pojištění nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem);
 • plnění z pojištění osob, kromě pojištění pro případ dožití a také plnění z úrazového pojištění;
 • státní podpora ze stavebního spoření;
 • příjem získaný ve formě dávky z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti a plnění ze strany veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu. Do této kategorie náleží například starobní důchod nebo rodičovský příspěvek;
 • odměny vyplacené za odběr krve a jiných biologických materiálů;
 • výživné;
 • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy;
 • výpomoc od zaměstnavatele nebo příspěvky nadací, nadačních fondů a občanských sdružení;
 • příjmy nabyté dědictvím nebo odkazem;
 • příjmy nabyté darem od příbuzného, opět po splnění daných podmínek;
 • příjmy z prodeje cenných papírů, také ošetřeny několika podmínkami;
 • od roku 2017 to jsou např. ještě i výsluhové náležitosti, ale to se do daňového přiznání za rok 2016 ještě nepromítne.

Příjmy nepodléhající dani z příjmů ani nečerpají slevu na poplatníka

Jste maminka na rodičovské dovolené či důchodce a občas si někde přivyděláte formou dohody o provedení práce, tedy například na brigádách? Zaměstnavatel vám strhává srážkovou daň ve výši 15 %? Pak je pro vás výhodné samostatně si podat daňové přiznání. Velkou část již zaplacené daně totiž dostanete zpět.

Typickým příkladem příjmu, který nečerpá slevu na dani na poplatníka, je právě důchod nebo rodičovský příspěvek. Takže pokud nejste zaměstnanec či OSVČ, sleva na poplatníka vám leží ladem až do doby, než začnete mít příjmy například z brigády – nejčastěji formou dohody o provedení práce, ze kterých máte odvést (nebo zaměstnavatel odvede, jedná-li se o brigádu) srážkovou daň ve výši 15 procent.

Proto pokud jste si, coby maminka na rodičovské dovolené, vydělala na dohodu o provedení práce v loňském roce například 60 000 Kč a zaměstnavatel vám z příjmu strhnul srážkovou daň ve výši 15 % (tedy 9 000 Kč), vy ji po podání daňového přiznání dostanete zpět ve formě slevy na poplatníka. Je to způsobeno právě tou skutečností, že rodičovský příspěvek není zdanitelným příjmem, a proto slevu na poplatníka čerpáte až u příjmu zdanitelného, v tomto případě z dohody o provedení práce.

Podání daňového přiznání se vám v takovém případě vyloženě vyplatí. A pokud se bojíte, že to nezvládnete, zkuste si stáhnout freeware pro výpočet daně z příjmů, případně požádejte o pomoc pracovníky finančního úřadu – pokud tam přijdete včas, jistě vám pomohou.