Chystáte se na výběr z penzijka? Rozhodněte se správně!

Čtení na 5 minut Publikováno: 26.09.2019
Chystáte se na výběr z penzijka? Rozhodněte se správně!

Od roku 2016 je možné ušetřit tisíce korun na daních z výnosů penzijního spoření, pokud klient nezvolí jednorázový výběr, ale výplatu postupnou. Týká se to nových účastnických fondů, kde i případné nevyplacené peníze přecházejí do dědického řízení. I přes to si pravidelnou výplatu volí celkem málo lidí. A okradou se tím o tisíce korun právě na daních.

Přišel čas vybrat si peníze z penzijka

Kdo dosáhne minimálního věku, do kterého musí trvat penzijní připojištění, stojí při výběru svých úspor před zásadním rozhodnutím, a tím je právě způsob výplaty naspořených prostředků. Lze je totiž vybrat najednou nebo si nechat peníze vyplácet s pravidelnou měsíční penzí. Oba způsoby výběru se od sebe radikálně liší, a to zejména konečnou výší prostředků, které klient nebo jeho rodina nakonec získá.

Daně se neplatí, pokud pravidelná výplata penze trvá alespoň deset let

Jestliže si pravidelnou výplatu penze nastavíte na deset let a více, vyhnete se placení daní z výnosů, což jsou, zejména u vyšších naspořených částek, tisíce i desetitisíce korun. Proto zejména movitější klienti, kteří si naspořili více peněz, volí postupnou výplatu penze na oněch deset let dopředu.

Změna danění měla podpořit správné využívání penzijka

Důchodová komise vedená Martinem Potůčkem navrhla nastavení nových pravidel zdanění výnosů z penzijního spoření proto, aby byli lidé ochotnější používat naspořené prostředky z penzijního spoření správně, tedy podle jejich původního účelu. A tím je přilepšení k důchodu, který často lidem nestačí pro uchování plně pohodlného života. O nárůstu nákladů na zdravotní potřeby a léky ani nemluvě.

Proto bylo navrženo osvobození od daní v případě desetiletého a delšího vyplácení penze z penzijního spoření. Jenže lidé na tuto změnu doposud příliš neslyší. K výrazné změně nedošlo, šance se chopili v podstatě jen ti, kdo mají naspořeny vyšší částky. 

Každý penzijní fond má však trochu jiné zkušenosti

Většina našich klientů stále vybírá své spoření jednorázově. Pozvolný nárůst zájmu o výplatu formou penze evidujeme, ale bezpochyby je zde velký prostor širokou veřejnost o výhodách této možnosti informovat,“ řekl médiím Patrik Madle, mluvčí skupiny ČSOB.

Zkušenosti České spořitelny se mírně liší: „Počet jednorázových výběrů v absolutních počtech klesl, zatímco počet vyplácených penzí se rok od roku zvyšuje. Pravidelnou penzi si na konci spoření volí téměř čtvrtina žadatelů, přičemž necelá polovina žádá o předdůchod, který je u klientů čím dál více oblíbenější.

Podle Penzijní společnosti České pojišťovny je vhodné pro účely statistik rozdělit lidi, kteří penze vybírají, na různé skupiny. A to podle objemu naspořených peněz. Většina klientů má totiž naspořeno jen okolo sta tisíce korun. A tito lidé jednoznačně volí jednorázový výběr, což je i nejlepší způsob výběru u takto malé částky. Pravidelná penze trvající deset let by jim totiž nestačila ani na výplatu 1000 korun měsíčně. „Drtivá většina lidí stále vybírá naspořené peníze na konci spoření jednorázově. Pokud však naspořená částka překročí 200 000 korun, roste rapidně zájem o výplatu formou penze,“ dodává Petr Brousil, mluvčí Penzijní společnosti České pojišťovny.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Kdo naspoří více? Ten, komu přispěje zaměstnavatel

Běžné srovnání těch, kdo spoří na penzi, ukazuje, že více si naspoří vždy ti lidé, kterým na spoření přispívá zaměstnavatel. A zrovna těmto lidem se pravidelná výplata penze vyplatí nikoliv pouze jednou, ale rovnou dvakrát. Čím to je?

Při jednorázové výplatě naspořené částky na penzijním spoření se totiž platí patnáctiprocentní daň z výnosů, které jsou od fondu za celou dobu připisovány na účet klienta. A dalších 15 procent daň se musí ještě zaplatit i za příspěvky od zaměstnavatele. Daň se při jednorázové výplatě odvádí jednorázovou srážkovou daní, provádí ji přímo penzijní společnost.

Nedanit příspěvky od zaměstnavatele? Nechte si penzi vyplácet alespoň tři roky!

Pokud se chcete vyhnout placení daně z výnosů, je nutno nechat si penzi vyplácet alespoň deset let. Ale pokud se chcete vyhnout jen placení daně z příspěvků zaměstnavatele, stačí si nechat penzi vyplácet po tři roky. A to už je celkem blízký časový horizont. 

U klienta, který si spořil 500 Kč měsíčně po dobu dvaceti let a zaměstnavatel přispíval stejnou částku, může úspora na dani dle našich propočtů znamenat 17 tisíc Kč z příspěvků zaměstnavatele a přes 13 tisíc na výnosech. Celkem tedy lze ušetřit až 30 tisíc z celkové částky k výplatě 323 tisíc Kč,“ ukázal jako reprezentativní příklad Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny. Měsíční penze se v tomto reprezentativním případě při desetileté penzi pohybuje okolo 2700 korun.

Deset let budou peníze ležet ve fondu. Jak se zhodnotí?

Pokud zvolíme desetiletou výplatu penze, budou naše peníze ještě deset let ležet v penzijním fondu, takže je nasnadě, abychom se zajímali o zhodnocení těchto prostředků a také o poplatky, které jsou spojeny s dalším setrváním peněz ve fondu. 

U starších smluv, do roku 2013, se zhodnocení odvíjí od ujednaného procenta, které bylo stanoveno v uzavřeném penzijním plánu. Někde je to pět procent, jinde třeba jen půl procenta. U nových účastnických smluv na doplňkové penzijní spoření jde další zhodnocení podle zvolené strategie. Ale doporučuje se v posledních letech trvání smlouvy přejít na konzervativnější strategii. 

Nadále se budou platit poplatky

Penzijní fond si i nadále bude strhávat poplatky za vedení účtu penzijního spoření. To je další aspekt, podle kterého je vhodné se rozhodovat o tom, zda dáte jednorázovou výplatu nebo desetiletou penzi. Poplatky jsou omezeny zákonem a jsou stejné jako v době trvání spoření.

Případná nevyplacená částka jde do dědického řízení

Kdo se obává, že se desetileté výplaty penze nedožije, může mít jistotu, že nevyplacená částka jde do dědického řízení, případně rovnou ve smlouvě určené osobě. „Klient může ve smlouvě určit osoby, kterým naspořené prostředky připadnou. U doplňkového penzijního spoření se v případě, že nejsou určené osoby zvoleny, naspořené prostředky stávají předmětem dědického řízení,“ vysvětluje Hrubý.

Komentáře