Chtěli jste platit, ale bankovka je poškozená. Co teď?

Publikováno: 13.03.2018
Chtěli jste platit, ale bankovka je poškozená. Co teď?

Obchodníci mají jisté povinnosti v zacházení s bankovkami. Ty, které jsou na první pohled pravé, ale nějakým způsobem poškozené, musejí přijmout, ovšem do oběhu je vracet nesmějí – náhradu za ně si musejí vyřídit s bankou. Jaká je míra poškození bankovky, kterou v obchodě ještě musejí vzít?

Když nám poškozenou bankovku dává pokladní…

Pokud platíte platební kartou, rozhodně se k vám tento problém nedostane. Ale vzhledem k tomu, že stále ještě jsou místa, kde s kartou nic nemůžeme, máme všichni v peněženkách větší nebo menší objem hotovosti. A také nějakou dostáváme v obchodě jako vrácení do platby vyšší bankovkou anebo jako cashback, tedy výběr hotovosti na pokladně obchodu.

Co dělat, když nám pokladní dá poškozenou bankovku, která je nevzhledná, oškubaná, případně pomalovaná, odtrhává se jí kovový pásek? Když si toho všimneme hned na pokladně, požádáme o výměnu bankovky. Obchodníci totiž bankovky v tomto stavu vůbec nesmějí pouštět do oběhu.

Pokud si toho všimnete později, nic se neděje. Stále ještě se dá bankovkou zaplatit. A jestliže ji nevezme obchodník, jistě vám ji vezmou v bance. Nicméně, obchodníci mají povinnost přijímat bankovky do jistého stupně poškození.

Tři stupně poškození

Zákon rozeznává tři stupně poškození bankovek, přičemž se podle míry poškození určuje, zda můžete poničenou bankovkou zaplatit a zda ji musí obchodník přijmout. Stupně poškození jsou následující:

  • opotřebované oběhem,
  • běžně poškozené a
  • nestandardně poškozené.

Bankovky opotřebené oběhem

Je to jen papír, proto se u něj musí počítat s opotřebením. Peněz se totiž dotýkají tisíce lidí. Proto zákon počítá s jejich odřením, pomačkáním, zašpiněním či narušením okraje. V těchto případech hovoříme o bankovkách opotřebených oběhem. A logicky prodejce nesmí jejich přijetí odmítnout.

Bankovky běžně poškozené

Dokonce i více poškozené bankovky, než je jen běžné odření a pomačkání, musejí obchodníci, kteří jsou právnickou osobou, a také směnárníci přijmout. O jaké jde poškození? Dotýká se to bankovek natržených, přetržených (ale máte obě části), popsaných, pomalovaných, teplem zahnědlých, potištěných nebo necelých – ale například tedy utržený rožek.

Pokud tedy je běžně poškozená bankovka téměř celá nebo je viditelné, že oba kusy, které držíte v ruce, patří k sobě (případně jste je slepili lepicí páskou), musí ji obchodník bez výhrad přijmout a stáhnout z oběhu, tedy dalšímu zákazníkovi ji už nevracet. Ale pozor, jakmile je bankovka na více než dva kusy, už ji obchodník vzít nemusí.

A prodejce fyzická osoba má povinnost přijímat jen bankovky opotřebené oběhem. Ty běžně poškozené již ne.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Bankovky nestandardně poškozené

Ve třetí kategorii zbývají bankovky, které už vám obchodníci nevezmou. Jde například o ty, kterým chybí podstatná část, jsou ohořelé, obarvené, odbarvené, poškozené hygienicky závadným materiálem, skládající se z více než dvou částí či s nečitelným, deformovaným a proděravělým obrazcem. Dále sem patří bankovky zničené natolik, že není možné ověřit jejich pravost, či poškozené nástražným zařízením na ochranu proti krádeži.

Ale kategorie je popsána ještě šířeji – patří sem totiž i ty, které mají méně než 50 % původní plochy či jim chybí celý horní nebo spodní okraj. Obchodník takto vyhlížející bankovky sice vzít může, ale je to vysoce nepravděpodobné, povinnost k tomu nemá.

Jediná právnická osoba, která má povinnost přijmout takto poškozenou bankovku, je Česká národní banka. Tedy ani komerční banky ne. Zatímco běžně poškozené peníze Česká národní banka vymění, u nestandardně poškozených tomu tak být nemusí. Náhradu povinně dostanete pouze v odůvodněných případech, jako jsou například živelní pohromy.

Individuální posouzení

A ještě u obarvených nebo odbarvených bankovek se stupeň poškození posuzuje individuálně. Jestliže bankovku vyperete a ona zůstane beze změn viditelných pouhým okem, musí se s ní dát bez problémů zaplatit.

Pokud nastaly barevné změny, posoudí to obchodník sám, zda bankovku ještě přijme nebo už ne. Pokud ji přijme, opět ji do oběhu už vrátit nesmí. Výměnu provede u komerční banky, ta má povinnost mu vyhovět.

Komentáře