Češi splácejí čím dál lépe, ale experti se obávají zlomu

authorLenka RutteováČtení na 5 minutPublikováno: 27.08.2020
Češi splácejí čím dál lépe, ale experti se obávají zlomu

Češi dluží již 2,5 bilionu korun. To je součet dlouhodobých a krátkodobých půjček obyvatel, jak jej zveřejnily registry dlužníků ve své pravidelné čtvrtletní zprávě o vývoji na úvěrovém trhu. Dluh stále roste, ale v posledních letech se stále zlepšuje i jeho splácení. Odborníci však očekávají zlom - v souvislosti s koronakrizí a rostoucí nezaměstnaností. Nejvíce dluží lidé v Praze, nejméně v Karlovarském kraji.

Barometr úvěrového trhu

Czech Banking Credit Bureau sdružuje oba neutrální registry dlužníků v České republice, tedy Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI). Každé tři měsíce vydává Barometr úvěrového trhu sestavený na základě dat z obou registrů. Aktuální je teď barometr za první čtvrtletí roku 2020. Jak to s našimi dluhy vypadalo?

Celkově Češi v této době dlužili 2,49 bilionu korun, z toho 1,99 bilionu v dlouhodobých úvěrech určených na bydlení (hypotéka, stavební spoření). Zbylých 498 miliard připadá na krátkodobé půjčky, například na auto, na dovolenou, na vybavení domácnosti, na elektroniku, konsolidaci apod.

Oproti prvnímu čtvrtletí roku 2019 narostl celkový dluh o 146,4 miliardy korun, což je zvýšení o 6,3 %. Vzhledem k výši inflace za toto období ale můžeme říct, že v podstatě o nijak významný nárůst nejde, odpovídá totiž inflaci běžného spotřebitelského nákupu (koše). Průměrná splátka českého spotřebitele v roce 2019 dělala 7 565 korun, nyní je nad osmi tisíci.

Zadlužení rostlo nejvíce na Karlovarsku a na Plzeňsku

Karlovarský kraj zaznamenal nejvyšší nárůst v oblasti krátkodobého zadlužení, a to o 5,5 %. Významně převyšuje ostatní kraje, průměrně tu totiž krátkodobé půjčky rostly o 3,5 %. Situace je o to horší, že Karlovarský kraj patří k těm s největšími problémy se splácením. Ale v kraji Vysočina se krátkodobé zadlužení dokonce snižovalo (o -0,1 %). Situaci v ostatních krajích snadno vyčtete z následujícího grafu.

Graf 1: Meziroční růst objemu dluhu podle krajů, 2020/2019

/data/bezvamoney.cz/multimedia/documents/mezirocni-rust-dluhu-podle-kraju.png

Zdroj: Czech Banking Credit Bureau

V Plzeňském kraji zaznamenaly registry dlužníků nejvyšší nárůst dlouhodobých úvěrů na bydlení, a to o 7,9 %. Nešlo však o nic mimořádného, neb i ostatní kraje vykázaly podobný růst – v průměru o 7 %. Nejpomaleji rostly úvěry na bydlení v kraji Ústeckém, a to jen o 5,4 %.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Na bydlení dluží Češi v průměru 1,8 milionů

Zadlužení Čechů v podobě hypoték a úvěrů ze stavebního spoření se od loňska navýšilo o 129 833 korun na osobu, a to na výsledných 1,8 milionu. Nárůst dělá 7,8 %, což odpovídá i navyšovaní cen nemovitostí (a stavebnictví) v rámci průměru za celou ČR.

Dluh na spotřebu dělá v průměru 206 tisíc

S krátkodobými úvěry na spotřebu nebyla situace tolik dramatická, růst zadlužení na osobu byl o 4,5 %, v korunovém vyjádření se jedná o 8 843 Kč, na výsledný průměrný dluh 206 tisíc. A přestože oba typy finančních závazků Čechů rostly, problémy se splácením byly zaznamenány méně často.

Ohrožený dluh dlouhodobě klesá, ale to se může brzy změnit

Dlouhodobý pokles ohroženého dluhu (zesplatněného nebo takového, kde dlužník nesplácí už tři měsíce a déle) je příjemným výsledkem z databází obou registrů dlužníků (BRKI a NRKI). Pokles problémů se splácením můžeme sledovat v podstatě již od ukončení minulého krizového období a od zpřísnění podmínek pro nové spotřebitelské úvěry, cirka od roku 2016. Od té doby se situace vyvíjí stále lépe, stejně tomu bylo i v prvním čtvrtletí roku 2020, ještě před odkladem splátek v souvislosti s pandemií.

Obrázek 1: Celkový objem ohroženého dluhu, jeho složení a vývoj 2020/2019

/data/bezvamoney.cz/multimedia/documents/celkovy-objem-ohrozeneho-dluhu.png

Zdroj: Czech Banking Credit Bureau

Jak vidno z obrázku 2, Barometr naměřil celkový ohrožený dluh ve výši 30,9 miliardy korun, a to je pokles o 4,9 % oproti prvnímu čtvrtletí roku 2019. Z toho připadá 8,2 miliardy na ohrožené splátky hypoték a stavebního spoření, kde pokles dělá dokonce 14,8 %. S krátkodobými půjčkami je to o něco horší, zde se ohrožený dluh snížil jen o 0,1 % na výsledných 22,6 miliardy korun.

Experti se však obávají zvratu, v souvislosti se současným růstem nezaměstnanosti a s očekáváním jejího dalšího zvyšování, zejména nyní s koncem sezonních prací, pak s koncem roku, kdy tradičně bývá nápor na Úřady práce vyšší.

Zvažte úpravu splátkového kalendáře, konsolidaci nebo refinancování

Jestliže jste mezi zadluženými Čechy, se současnými půjčkami už moc neuděláte. Pokud ale očekáváte problémy s příjmy, připravte se na ně dopředu. Oslovte svého věřitele a požádejte o změnu splátkového kalendáře, kdy splátky snížíte a prodloužíte trvání dluhu. Díky tomu si usnadníte splácení i s nižším příjmem.

Zvážit lze i konsolidaci, úrokové míry nyní významně klesly, a tak se dají půjčky sloučit do jedné mnohem levnější. Podobné je to i s refinancováním jednoho úvěru, který můžete převést na úvěr nový a levnější. U hypoték nově dokonce i během fixace.

Zdroje: Czech Banking Credit Bureau

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více

Komentáře