Bývalá Akcenta změnila svůj dlouholetý název

Datum publikování: 23.06.2017
Bývalá Akcenta změnila svůj dlouholetý název

Jedna z posledních kampeliček na českém trhu, která sídlí v Hradci králové, s původním názvem AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo (ASUD) nyní nese nové jméno, které zohledňuje hlavní náplň a územní dosah její činnosti. Akcenta se od prvního června tohoto roku jmenuje Československé úvěrní družstvo.

K čemu změna jména?

Změnou jména nechtějí majitelé naznačit žádné problémy s fungováním původní Akcenty. Jen se přizpůsobili současnému trendu na přehlceném finančním trhu a zjednodušili název společnosti.

Anton Halúska, předseda představenstva Československého úvěrního družstva změnu názvu komentoval následovně: „Rebranding (přejmenování) někdejšího spořitelního družstva jsme plánovali už dlouho. Původní název - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo - byl příliš komplikovaný. Věříme, že nové jméno je pro klienty jednodušší a je lepší také z hlediska marketingu,“.

Proč Československé?

Dle slov Antona Halúsky název vystihuje tradiční přesah činnosti kampeličky na Slovensko.

Československé úvěrní družstvo i nadále nabízí základní finanční služby

Které to jsou? Jde o vedení běžných účtů a také o termínované vklady. Běžný účet tu lze mít pouze v korunách, je zakládán a veden zdarma a je také vybaven internetovým bankovnictvím.

Druhou nabízenou služnou je termínovaný vklad na 3, 4 nebo 5 let, přičemž úroková míra je v současné době 3 %. Výhodou tohoto produktu je fakt, že úroky jsou klientovi připsány a vyplaceny předem, konkrétně hned po založení termínovaného vkladu. Takže s těmito penězi může hned volně disponovat.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

K termínovanému vkladu je nutno zřídit u Československého úvěrového družstva běžný účet a přes něj manipulovat s penězi spojenými s termínovaným vkladem (na tento běžný účet jsou úroky z termínovaného vkladu připsány).

Jak se stát členem?

Členský poplatek Československého úvěrního družstva činí 1000 Kč a členem se žadatel stává po zaslání členské přihlášky, zaplacení členského poplatku a ještě po rozhodnutí představenstva Československého úvěrního družstva o přijetí za člena.

Klienti, kteří byli členy bývalé Akcenty, jsou automaticky členy Československého úvěrního družstva.

Komentáře