Být nezaměstnaný za 18 111 měsíčně?

Čtení na 5 minut Publikováno: 14.05.2019
Být nezaměstnaný za 18 111 měsíčně?

Podpora v nezaměstnanosti prodělala v České republice v lednu 2019 velkou valorizaci, a to proto, že je vázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství v  roce předcházejícím. Loni průměrná mzda výrazně rostla. Díky tomu si dnes mohou lidé s podporou v nezaměstnanosti přijít až na 18 111 Kč měsíčně. Na tu samozřejmé nedosáhnou všichni, ale pouze lidé, co měli v předchozím zaměstnání vysoké příjmy. Ovšem pozor, zvýšila se i podpora pro všechny, kdo při nahlášení se na úřad práce nemohou bez vlastního zavinění předložit úřadu práce předchozí výdělek.

Maximální částka je na 18 111 Kč

Nová maximální částka, kterou může formou podpory v nezaměstnanosti dostávat uchazeč o zaměstnání vedený na úřadu práce, narostla od ledna 2019 o téměř 1 500 Kč. Jak jsme už zmínili, důvodem je způsob výpočtu, kde základem pro určení podpory v nezaměstnanosti je 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství, a to za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího tomu kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Složitá formulace dle naší legislativy, ale jednoduše řečeno to znamená, že podpora v nezaměstnanosti se počítá na základě průměrné mzdy v prvním až třetím čtvrtletí předchozího roku. V roce 2018 jsme zaznamenali její výrazný růst. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí vyšplhala na 31 225 Kč.

Proto je podpora v nezaměstnanosti nyní historicky nejvyšší, a to i přes skutečnost, že procentní sazba výpočtu podpory v nezaměstnanosti (počítaná z posledního čistého průměrného výdělku daného uchazeče o zaměstnání) se nezměnila.

Podpora rekvalifikaci hodí až 20 297 Kč

Kdo se přihlásí a aktivně účastní programu rekvalifikace pořádaného úřadem práce, ten dosáhne na 0,65násobek průměrné mzdy – opět je zde myšlena mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Z toho plyne, že nejvyšší možná podpora při rekvalifikaci může činit až 20 297 Kč, a od loňského roku narostla o více než 1 600 Kč. Je však nutné, aby na rekvalifikaci bylo nastoupeno až v roce 2019. Jestliže rekvalifikace začala loni a trvá i letos, výplata podpory jede podle výpočtu z průměrné mzdy z roku 2017.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Ti, co bez vlastního zavinění neprokáží předchozí příjem, mohou dostat až 4 684 Kč

Někdy se stane, že předchozí příjem není uchazečem o zaměstnání doložitelný, a to bez jeho vlastního zavinění. Zaměstnavatel zkrachuje, případně odmítne zaměstnanci vydat potvrzení o výši výdělku, zaměstnanec nemá ani „výplatní pásky“.

Uchazeč o zaměstnání také může po skončení rodičovské dovolené začít podnikat, ale během roku s podnikáním skončí. Ovšem vzhledem k tomu, že vyměřovací základ lze stanovit pouze za ukončené zdaňovací období, jímž je kalendářní rok, nemůže tak Česká správa sociálního zabezpečení, která vyměřovací základ potvrzuje, určit dříve než v následujícím kalendářním roce.

V takových situacích se při výpočtu podpory v nezaměstnanosti též vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství v předchozím roce, ale započítává se za první 2 měsíce pouze ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy. Podpora v nezaměstnanosti tedy nově činí v prvním úseku podpůrčí doby 4 684 Kč, loni byla přitom o více než 300 Kč nižší.

Rekvalifikace se v tomto případě v prvních dvou měsících už tolik nevyplatí, protože je stanovena pouze na 0,14násobek průměrné mzdy v národním hospodářství, a to za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího tomu kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Komentáře