Bojíte se povinného očkování vašich dětí? U některých pojišťoven je možné ho připojistit

Publikováno: 26.10.2017
Bojíte se povinného očkování vašich dětí? U některých pojišťoven je možné ho připojistit

Všichni jsme již slyšeli o tom, že po podání očkovací látky může dojít alergické reakci, ke vzniku nežádoucích účinků nebo se jako následek očkování může projevit i jiné onemocnění. Stát tyto následky nijak nekompenzuje. Některé pojišťovny na něj však už myslí.

Povinnost jen na straně rodičů

Přestože stát dává rodičům povinnost nechat své děti naočkovat (a má k tomu racionální a vědecky podložené důvody), zůstává povinnost pouze na straně rodičů. Stát jako takový nemá nastaven systém finančního odškodnění v případech, kdy povinné očkování způsobí nežádoucí reakci nebo dokonce doživotní následky pro očkované dítě. Na straně státu tedy zatím žádná povinnost nevznikla.

Kompenzaci můžete mít od pojišťovny - pokud jste se pro tento případ připojistili

Ano, pojišťovny našly v této mezeře nový obchodní prostor. Stát sice zatím žádné kompenzace neposkytne, finanční odškodnění však vyplatí pojišťovna – pokud tedy své dítě včas připojistíte. V současnosti nabízí toto připojištění minimálně dvě z pojišťoven působících na českém trhu. Konkrétně se jedná o pojištění závažné očkovací reakce.

Něco nabídne Allianz

Jednou z pojišťoven, která toto připojištění nabízí, je Allianz. Zavedla jej jako součást pojištění závažných onemocnění dětí. Maximální možné odškodnění činí dva miliony korun. Kryje však zatím pouze vybrané neurologické komplikace a plnění je vyplaceno jen při stanovení diagnózy tzv. demyelinizační encefalitidy, subakutní sklerotizující panencefalitidy nebo neuritidy.

Nelze odškodnit například vážné záněty kloubů nebo komplikace způsobené horečkou po očkování. Neurologické onemocnění způsobené očkováním musí navíc trvat alespoň 12 měsíců.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Česká podnikatelská pojišťovna také již přišla s nabídkou

O něco širší krytí následků povinného očkování nabízí Česká podnikatelská pojišťovna. Maximální limit odškodnění je sice nižší, ale rozsah krytých událostí je větší. Odškodnění u dětí činí pouze 300 tisíc Kč a u dospělých jeden milion korun.

V případě České podnikatelské pojišťovny je za závažný následek považováno nevratné poškození centrální nervové soustavy, které se projevuje ochrnutím nebo kómatem vzniklým přímo v souvislosti s podáním očkovací látky. Pojištěny jsou také následky takzvaného anafylaktického šoku, který, pokud nastane, přijde do 30 minut od podání očkovací látky.

Souvislost mezi očkováním a následnou chorobou musí samozřejmě potvrdit specialista odborného oddělení a v některých případech jej i doložit zobrazovací metodou.

Nejvíce se rozvíjí právě pojištění dětí

Největší rozvoj v poslední době zaznamenává právě pojištění dětí. Pojistné plnění v případě následků povinného očkování je jistě zajímavou snahou pojišťoven, jak usnadnit rodinám život v případě, že k závažným následkům po podání očkovací látky opravdu dojde.

Pojišťovny v poslední době inovovaly své nabídky také v oblasti vrozených vad dětí. Právě vady lze připojistit již v těhotenství. Mnohdy je možné si připojistit i nutnost dlouhodobé péče o dítě v případě, že se narodí s nějakou formou zdravotního postižení.

V blízké budoucnosti můžeme očekávat další rozvoj v oblasti pojištění dětí. Ve srovnání se zahraničím je totiž právě toto pojištění využíváno zatím nejméně (ve srovnání s jinými nabídkami pojišťoven). Češi totiž obecně mnohem více myslí na pojištění majetku než na pojištění zdraví či života.

Komentáře