Berete příspěvek na živobytí a překvapily vás poukázky?

Publikováno: 18.01.2018
Berete příspěvek na živobytí a překvapily vás poukázky?

Od prosince zavedl stát nová pravidla pro vyplácení dávek na živobytí.  Jakmile je jednotlivec nebo rodina pobírá déle než šest měsíců, musí část dávky dostat v poukázkách. Poukázky jsou jmenovitě určeny na nákup potravin, oblečení, léků, základních drogistických potřeb a potřeb školních do rodin, kde jsou děti v odpovídajícím věku. Úřady práce musejí v poukázkách vyplatit 35 až 65 procent dávky. Pojďme se na opatření podívat podrobněji.

Novela zákona je účinná již od února a přinesla mnoho změn

1. února 2017 nabyla účinnosti novela č. 367/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Mimo jiné zavedla institut veřejné služby, která zvýhodňuje ty uchazeče o zaměstnání, kteří jsou ochotni odpracovat alespoň 20 hodin veřejné služby měsíčně. Nabízí tím možnost, jak si zvýšit sociální dávky.

Opatření se samozřejmě netýká neaktivních lidí, tedy starobních důchodců a zdravotně postižených ve 2. a 3. stupni invalidity, osob pobírajících příspěvek na péči ve II. až IV. stupni, dočasně práce neschopných, rodičů pobírajících rodičovský příspěvek nebo třeba nezaopatřených dětí.

Změna ve výplatě příspěvku na živobytí se uskutečnila až od prvního prosince tohoto roku. Důvodů k jejímu zavedení je mnoho. Dopadů ještě víc.

Hlavním jmenovatelem je boj proti alkoholu a dalším závislostem

Hlavním záměrem státu, proč zavedl takové opatření, je boj proti kupování alkoholu za dávky v hmotné nouzi, jinými slovy za příspěvek na živobytí. Tedy za peníze, které jednotlivec či rodina dostanou tehdy, když jejich příjmy a vypočtené sociální dávky nepokryjí uspokojení základních životních potřeb, a to ani na nejnižší úrovni.

Příspěvek na živobytí má sloužit právě na zabezpečení základních život potřeb a přežití jednotlivce i rodiny na jakési základní důstojné úrovni. Jenže, jak všichni víme, není výjimkou, kdy si lidé za tyto peníze pořídí místo potravin jen několik lahví alkoholu nebo peníze naházejí do herních automatů.

Boj proti tomuto nešvaru bude veden mimo jiné i pomocí povinně vyplácených poukazů na konkrétní typ zboží, tedy na potraviny, oděvy, léky, drogerii a školní potřeby.

Doposud úřady práce poukázky vydávat mohly, teď už musejí

Úřady práce již dříve měly možnost vydávat místo části peněžních dávek poukázky. A to v případech, kdy měly podezření, že dávky jsou zneužívány právě pro nákup alkoholu, naházeny do automatů a podobně. Od prosince ale mají již povinnost vydávat i poukázky.

Proč se k tomuto opatření přistoupilo? Důvodů je několik, přibližme si základní dva. První je ten, že úřady práce jsou lidem poměrně vzdálené, takže stěží mohou zjišťovat, jak to v domácnostech s dávkami chodí. Správy sociálního zabezpečení nedokáží dostatečně a včas informovat o situacích v jednotlivých domácnostech. Krok tímto směrem je tedy krokem nouzovým, ale preventivním.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Druhým důvodem je ochrana samotných pracovníků úřadů práce, kterými jsou navíc nejčastěji ženy

Dalším důvodem je fakt, že pracovníci úřadů práce byli nezřídka vystaveni tlaku ze strany příjemců dávek v momentě, kdy na úřadech práce věděli, že dávky jsou těmito lidmi zneužívány. A pracovníci začali vyplácet část dávek v poukázkách.

Tímto krokem tedy stát opět preventivně zamezuje negativním jevům spojeným s rozhodováním přímo na úřadech práce. Úředníci dnes sice rozhodují o procentním podílu, ve kterém bude vyplacena dávka poukázkami, ale minimální hranici (35%) mají určenu zákonem.

Opatření dopadne i na hendikepované

Jedním z negativ, které s sebou toto rozhodnutí nese, je fakt, že formou poukázek budou směřovat dávky i k lidem, kteří nemohou fyzicky přijít (přijet) do obchodu a nakoupit za ně. Nicméně se dá předpokládat, že prodejny potravin, které zároveň zajišťují i rozvoz do domácností, případně sociální služby, které takto postiženým lidem doposud zajišťovaly nákupy, na příjem poukázek brzy přejdou.

V malých obcích poukázky neberou

Již se ozývají hlasy příjemců dávek, kteří žijí na malých obcích, že tamní prodejny poukázky prostě neberou. A to i přes ujištění, že jsou poukázky určeny na přímý odběr zboží a slouží k nákupu toho zboží, které zajistí osobě v hmotné nouzi základní životní podmínky – takže je prodáváno i v malých prodejnách na vsích.

Úřad práce odebírá typizované poukázky od tří dodavatelů: Le Chéque Déjeuner, Ederend a Sodexo Pass Česká republika. Poukázky jsou vystavovány v hodnotách 20, 25, 30, 50, 100, 200 a 500 korun. Seznamy obchodů, které v regionu poukázky přijímají, mají příjemcům dávek poskytovat přímo úřady práce a také je pravidelně aktualizovat.

Věřme tedy, že se trh přizpůsobí a že i malé místní obchůdky začnou poukázky přijímat. Jinak budou lidé závislí na dávkách v hmotné nouzi nuceni za nákupy cestovat. A v tento moment ztrácí opatření svůj původní smysl.

Poukázky ale dostávají i pracující

V souvislosti s tímto opatřením se však málokdo pozastaví nad skutečností, že i spousta zaměstnanců dostává část výplaty v poukázkách, tzv. stravenkách. A zaměstnavatel se lidí také většinou neptá, zda jsou či nejsou ochotní stravenky přijmout nebo zda je vůbec mají kde utratit.

Věřme tedy, že se situace brzy zklidní a že opatření dojde svého prvotního účelu: zamezit zneužívání dávek vyplácených lidem, kteří si dlouhodobě nedokáží zajistit takový příjem, ze kterého po zaplacení nákladů na bydlení zůstane částka alespoň na živobytí.

Komentáře