25 000 Kč pro OSVČ nově bez podmínek, jen na čestné prohlášení

author Lenka Rutteová Čtení na 5 minut Publikováno: 10.04.2020
25 000 Kč pro OSVČ nově bez podmínek, jen na čestné prohlášení

Opatření s názvem Přímá podpora pro zasažené OSVČ bylo několikrát měněno, někdy na žádost vlády, jindy na žádost samotných OSVČ. Zatím poslední a snad již i finální verze byla veřejnosti představena Ministerstvem financí ČR coby bonusový program Pětadvacítka, nazývaný též Kompenzačním bonusem. Legislativní proces s ním spojený by se mělo podařit dokončit do 12. dubna. Ministerstvo tentokráte konzultovalo s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Komorou daňových poradců ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. Tak se na ni pojďme podívat.

V čem finanční podpora pro OSVČ spočívá?

Jak už víme, OSVČ budou moci od státu získat 25 000 Kč nebo méně jako přímou podporu v situaci, kdy vlivem infekce koronavirem, nařízené karantény nebo celostátních opatření proti šíření koronaviru byli zasaženi výpadkem příjmů. Podporovaným obdobím je 12. března – 30. dubna 2020.

Nově se výpadek příjmů dokazovat nebude, neb se ukázalo, že život je velmi pestrý a že mnoho OSVČ nedokáže výpadek příjmů za první tři měsíce tohoto roku (ve srovnání s rokem předchozím) prokázat. Jednak třeba fakturují s měsíčním zpožděním, jednak mohli mít loni výpadek v činnosti (nemoc, operace apod.) nebo se jim v lednu a únoru tohoto roku dařilo výrazně lépe než loni.

25 000 Kč nebo méně? Proč méně?

Přímá podpora pro OSVČ dělá 500 Kč na jeden den, celkem 25 000 Kč, ale bude se krátit o dny, kdy byla OSVČ žádající o podporu tzv. na pracáku, tedy ukončila podnikání a pobírala podporu v nezaměstnanosti. Souběh přímé podpory pro OSVČ a podpory v nezaměstnanosti možný není.

Ale pozor, ošetřovné na nároku na přímou podporu od státu v programu Pětadvacítka nic nemění, zde je souběh povolen. Takže OSVČ, která požádala o ošetřovné, může dostat i peníze z přímé podpory. Možný je též souběh s dalšími opatřeními, jako například odklad splátek nebo odpuštění minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, případně čerpání státního úvěru na podnikání.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Které OSVČ dosáhnou na 25 000 Kč?

Ministerstvo financí vydalo tiskovou zprávu, ve které byly podmínky pro získání bonusu z programu Pětadvacítka definovány věcně a stručně. Navíc se jejich splnění dokládá pouze čestným prohlášením. Mysleme ale na to, že čestné prohlášení je u nás právně závazné. Požadavky jsou následující:

 • jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně)
 • vykonávaná činnost je činností hlavní
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.“

Jak o přímou podporu pro OSVČ žádat?

Jakmile bude zavrčen legislativní proces, kroky žádosti se nastaví velmi jednoduše. Vše bude administrovat Finanční správa, a z toho plyne i způsob, jak o podporu zažádat. Na stránkách finanční správy bude k dispozici k vyplnění krátký jednostránkový formulář. Ten bude možné doručit elektronicky nebo vytisknout, podepsat a na Finanční správu jej dodat fyzicky.

Elektronické doručení nabízí tyto možnosti:

 • prostřednictvím datové schránky
 • prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO)

Fyzické doručení vytisknuté žádosti nabízí tyto možnosti:

 • odeslat doporučenou poštou, kdy adresátem bude podání Finanční správa
 • přinést žádost na podatelnu
 • dát žádost do sběrného boxu umístěného před Finančním úřadem

Jak se bude podpora vyplácet?

Způsob vyplacení podpory bude podobný, jako tomu je v případě ošetřovného, tedy převodem na účet, který žadatel ve své žádosti uvede. Kdo nebyl vůbec v době od 12. března 2020 veden na pracovním úřadě, dostane podporu v plné výši, ostatním bude krácena podle počtu dní, kdy pobírali podporu v nezaměstnanosti.

Vyplacená podpora se nijak neprojeví na slevě z daně z příjmu na poplatníka v daňovém přiznání v příštím roce. Ministerstvo financí ujišťuje, že „Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy.

A co sezona?

Spousta OSVČ podniká pouze v sezoně, někdo v letní, jiný v zimní. Dobrou zprávou je, že sezónní podnikatelé také mají nárok na přímou podporu od státu, ale jen v případě, kdy jejich činnosti není pouhým přivýdělkem k zaměstnání, nýbrž činnosti hlavní či důležitou (z pohledu příjmů) činností vedlejší.

K čemu má kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč sloužit?

Asi je to všem jasné, k čemu tento bonus je, ale uveďme si slova ministryně financí: „Jsou to peníze napumpované do hybné síly naší ekonomiky, které pomohou udržet základní infrastrukturu služeb tak, jak jsme na ni všichni zvyklí. Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 Kč za den. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 Kč denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 Kč měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období.“

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více